Λιτανεία της Καθόδου της εικόνος της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εκ του Μετοχίου της Γεθσημανής (ΦΩΤΟ)

Loading...


Η ΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΝ ΤΩ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΩ ΜΝΗΜΑΤI

Λίαν πρωί της Πέμπτης, 12ης /25ης Αυγούστου 2016, εν συνεχεία της Ιεράς αγρυπνίας, Όρθρου και Θείας Λειτουργίας προεξάρχοντος του ως Ιερέως του Αρχιμανδρίτου Ματθαίου εξεκίνησε η λιτανεία της Καθόδου της εικόνος της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εκ του Μετοχίου της Γεθσημανής, εις ο φυλάσσεται έναντι του Ναού της Αναστάσεως, προς το εν Θεομητορικόν Μνήμα.

Την σεπτήν εικόνα εκράτησεν επιστηθίως ο ηγούμενος του προσκυνήματος της Γεθσημανής, Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αβήλων κ. Δωρόθεος, περιστοιχούμενος υπό Αρχιερέων του Πατριαρχείου, ως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιόππης κ. Δαμασκηνού, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου και του παρεπιδημούντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου της Εκκλησίας της Ελλάδος Βεροίας κ. Παντελεήμονος, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Ζάμπιας κ. Ιωακείμ (ψάλλοντος) προπορευομένων πολλών Ιερέων μοναχών και μοναζουσών, σχηματιζόντων μακράν και εύτακτον σειράν.
 

Διερχομένης της εικόνος, προσήρχοντο και προσεκύνουν οι δεξιά και αριστερά της οδού ιστάμενοι πιστοί, άνδρες, γυναίκες μετά τέκνων και βρεφών, γέροντες και νέοι, μοναχαί, μοναχοί και λαικοί.

Η λιτανεία διήλθε και κατήλθε την Οδόν του Μαρτυρίου, εις πορείαν αντίθετον αυτής, ην ηκολούθησεν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός από του Πραιτωρίου και έκαμε στάσεις διά δέησιν εις την όπισθεν του Ναού της Αναστάσεως Ρωσικήν Εκκλησίαν του Αγίου Αλεξάνδρου Νέφσκυ, εις την Ιεράν Μονήν Πραιτωρίου – Φυλακήν του Χριστού, την Ιεράν Μονήν των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, προσκειμένην τω τείχει της πόλεως, την Ιεράν Μονήν του Λιθοβολισμού του Πρωτομάρτυρος Αρχιδιακόνου Στεφάνου εκτός του τείχους και κατέληξεν εις το Ιερόν προσκύνημα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου προ του Θεομητορικού Μνήματος και δεήσεως αναπεμφθείσης, ετοποθετήθη η εικών επί του Επιταφίου, του εστημένου προ της εικόνος της Παναγίας Ιεροσολυμιτίσσης εις τον χώρον της Πλατυτέρας.

Ευθύς αμέσως ηκολούθησεν Όρθρος και Θ. Λειτουργία λειτουργούντος του Αρχιμανδρίτου Χριστοφόρου, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου και συμψαλλόντων αυτώ πολλών προσκυνητών εξ Ελλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας, Ουκρανίας και Κύπρου, όλων αποτελούντων το Σώμα της Εκκλησίας του Χριστού, δοξολογούντων Αυτόν μετά του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος Αμήν.