Κυριακή του Θωμά στην Κανά της Γαλιλαίας (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Παρουσία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου εορτάστηκε φέτος η Κυριακή του Θωμά στην Κανά της Γαλιλαίας, όπου πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκδηλώσεις.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την Κυριακήν, 10αν / 23ην Απριλίου 2017, Κυριακήν του Θωμά, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου εις Κανάν της Γαλιλαίας το γεγονός της ψηλαφήσεως του Κυρίου υπό του αποστόλου Θωμά.

Η Εκκλησία αναμιμνήσκεται κατά την εορτήν ταύτην ότι ο Αναστάς Κύριος ενεφανίσθη εις τους μαθητάς Αυτού «ούσης όψίας τη ημέρα εκείνη τη μια των Σαββάτων, ήτοι το απόγευμα της πρώτης ημέρας της Αναστάσεως, ότε ο Θωμάς δεν ήτο μετ’ αυτών και δεν επίστευσεν ότι ανέστη ο Κύριος, ότε δε μεθ’ ημέρας οκτώ και πάλιν ενεφανίσθη ο Κύριος «των θυρών κεκλεισμένων», ο Θωμάς ήτο μετ’ αυτών και προεπράπη υπό του Κυρίου να Τον εγγίση και να τον ψηλαφήση και τότε ο Θωμάς ανεφώνησεν «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου», (Ιωάν.20, 24-29).

Το γεγονός τούτο έχει επικρατήσει να εορτάζηται εις την Κανάν της Γαλιλαίας την ογδόην από της Αναστάσεως ημέραν.

Διαβάστε εδώ:  Η Κυριακή του Θωμά στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Της εορτής ταύτης προεξήρξεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, γενόμενος δεκτός εν αρχή υπό των Προσκόπων εις την αρχήν της οδού που οδηγεί εις την Ιεράν Μονήν της Κανά και εν συνεχεία υπό των Ιερέων ενδεδυμένων προ του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου της Ιεράς Μονής Κανά, συλλειτουργούντων Αυτώ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ, Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και Αραβοφώνων Πρεσβυτέρων, διακονούντων εις τας Ιεράς Μονάς και τας ενορίας του Πατριαρχείου της Ιεράς Μητροπόλεως Ναζαρέτ, του Αρχιδιακόνου π. Μάρκου και του διακόνου π. Αναστασίου, ψαλλόντων των Ιεροψαλτών και ψαλτριών της ενορίας ταύτης ελληνιστί και αραβιστί και μετέχοντος ευσεβούς Ορθοδόξου εκκλησιάσματος της Κανά και των ομόρων πόλεων, καθώς και ευλαβών προσκυνητών εξ Ελλάδος, Κύπρου, Ρωσίας και Ρουμανίας.