Κυριακή της Ορθοδοξίας στα Ιεροσόλυμα (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Με κατάνυξη και τη δέουσα λαμπρότητα εορτάστηκε από το η .

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την Κυριακήν, 20ην Φεβρουαρίου / 5ην Μαρτίου 2017, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η εορτή της Ορθοδοξίας, ήτοι της αναστηλώσεως των αγίων εικόνων εις τας Εκκλησίας της Βυζαντινής αυτοκρατορίας μετά τον εις βάρος αυτών απηνή διωγμόν επί αιώνα και πλέον υπό των εικονοκλαστών, των αρνουμένων αυτάς εξ επιδράσεως εξ άλλων θρησκευμάτων.

Η Εκκλησία υιοθέτησε τας αγίας Εικόνας ως επιβεβαίωσιν της επί Γης ορατής ενσάρκου παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Οι Πατέρες της Εκκλησίας εδογμάτισαν κυρίως διά της Ζ´ Οικουμενικής Συνόδου ότι άρνησις των αγίων Εικόνων σημαίνει άρνησιν της επί γης ενσάρκου παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Η νίκη των αγίων εικόνων, θεωρουμένη ως νίκη της Ορθοδοξίας, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου συμφώνως προς την τυπικήν και προσκυνηματικήν αυτού τάξιν.

Α´ Αφ᾽ εσπέρας

Προεξάρχοντος της ανεγνώσθη η Θ´ Ώρα εις τον μοναστηριακόν Ναόν των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και των κωδώνων κρουομένων, έλαβε χώραν η κάθοδος προς τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως.

Ενταύθα εγένετο υποδοχή εις την Αγίαν Αποκαθήλωσιν και προσκύνησις ως εν συνεχεία και εις τον Πανάγιον Τάφον υπό του Μακαριωτάτου, των Αρχιερέων και των Ιερομονάχων Αγιοταφιτών, των ψαλτών ψαλλόντων «Την Άχραντον εικόνα Σου προσκυνούμεν, Αγαθέ».

Μετά την εις το Καθολικόν είσοδον έλαβε χώραν η προσκύνησις εις τον Γολγοθάν υπό των Συνοδικών και των Αρχιερέων και των σημάντρων κρουομένων έλαβε χώραν το υπό των διακόνων θυμίαμα ανά τα Πανάγια Προσκυνήματα.

Μετά την λήξιν του θυμιάματος ήρξατο η ακολουθία του Εσπερινού μετ᾽ Ανοιξανταρίων, της Μεγάλης Εισόδου και Αρτοκλασίας, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου δεξιά και του Λαμπαδαρίου κ. Γεωργίου Αλβανού αριστερά και προσευχομένου ευλαβούς εκκλησιάσματος εκ μοναχών, μοναζουσών, και λαικών, εντοπίων και προσκυνητών.

Του Εσπερινού απολυθέντος, ηκολούθησεν η άνοδος εις την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα.

Διαβάστε εδώ:  Ελληνες βουλευτές στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Β´ Ανήμερα της εορτής.

Την 7.00 π.μ. της Κυριακής έλαβε χώραν η από του Πατριαρχείου Κάθοδος εις τον Ναόν της Αναστάσεως.

Άμα τη εισόδω, ο Προεξάρχων της πανηγύρεως Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεκύνησεν εις την Αποκαθήλωσιν και τον Πανάγιον Τάφον και άμα τη εισόδω εις το Καθολικόν, ψαλλομένου του «Άνωθεν οι προφήται», «έλαβον καιρόν» οι Ιερείς παρά του Μακαριωτάτου, μεθ᾽ ο «έλαβε καιρόν» και ο Μακαριώτατος και μετά τον εν τω Ιερώ Βήματι Αρχιερατικόν ασπασμόν εξήλθον ο Μακαριώτατος και οι Αρχιερείς και οι Ιερείς και ήρξατο η θεία Λειτουργία εις το Καθολικόν, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου και συλλειτουργούντων Αυτώ των Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, των Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου Γέροντος Αρχιγραμματέως, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Λύδδης κ. Δημητρίου Γραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Καττάρων κ. Μακαρίου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ, Ιερομονάχων ων πρώτος ο Γέρων Καμαράσης Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος και των Ιεροδιακόνων Μάρκου Αναστασίου και Αγαπίου, ψάλλοντος και πάλιν του Πρωτοψάλτου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου δεξιά και του Λαμπαδαρίου Γεωργίου Αλβανού αριστερά, παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου και προσευχομένου ευλαβούς εκκλησιάσματος εκ μοναχών, μοναζουσών και προσκυνητών εξ Ελλάδος, Ρωσίας και άλλων Ορθοδόξων χωρών.

Της θείας Λειτουργίας απολυθείσης, ήρξατο η λιτάνευσις των Ιερών Εικόνων τρις πέριξ του Αγίου Κουβουκλίου και ανά τα προσκυνήματα και άμα τω τέλει αυτής η έναντι του Αγίου Κουβουκλίου ανάγνωσις του Συνοδικού της Ορθοδοξίας, δι᾽ ου «ανεθεματίσθησαν» οι αρνηταί των Αγίων Εικόνων και πάντες οι αιρετικοί και εξεφωνήθη το «αιωνία η μνήμη» των υπερασπιστών αυτών αγίων Πατριαρχών Φωτίου, Ιγνατίου, Ταρασίου και των ευσεβών Ορθοδόξων αυτοκρατόρων Μιχαήλ και Θεοδώρας και πάντων των ευλαβουμένων και σεβομένων και προσκυνούντων αυτάς.

Η εορτή κατέληξε διά του Αρχιερατικού ασπασμού και του ασπασμού της χειρός του Μακαριωτάτου.