Καθαίρεση Πρεσβυτέρου από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Loading...


Συνεδρίασε η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων κι έλαβε αποφάσεις για σειρά θεμάτων. Μεταξύ αυτών αποφάσισε την καθαίρεση του Πρεσβυτέρου Δημητρίου Μούσα.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την Δευτέραν, 25ην Σεπτεμβρίου/ 8ην Οκτωβρίου 2018, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, συνελθούσα υπό την Προεδρείαν της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, επεμελήθη πολλών θεμάτων και προέβη εις τας εξής αποφάσεις.

Ενέκρινε την εις διάκονον και εν ευθέτω χρόνω την εις ιερέα χειροτονίαν του κ. Τζίριες Μαχάμρε, ίνα υπηρετήση το εις Ιορδανίαν ποίμνιον.
Ενέκρινε την εις διάκονον χειροτονίαν του κ. Σάββα Μαχούλη, ίνα και ως ιερεύς εν ευθέτω χρόνω υπηρετήση εις το εν Ταρσήχα του Ισραήλ ποίμνιον του Πατριαρχείου.

Καθήρεσε της ιερωσύνης τον Πρεσβύτερον π. Δημήτριον Μούσα άχρι αποδείξεως της αθωότητος αυτού.

Ενέκρινε την εκπόνησιν Μεταπτυχιακού υπό του οσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Μοδέστου εις το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης υπό τον όρον της μετά ταύτα επιστροφής αυτού εις την Αγιοταφικήν Αδελφότητα.

Ενέκρινε την εις ιερέα χειροτονίαν του διακόνου Στυλιανού Τσούγκα, προκειμένου να συνεχίση την διακονίαν του εις το εν Κατάρ ποίμνιον του Πατριαρχείου.

Διώρισε ως Πρόεδρον του Εκκλησιαστικού Εφετείου τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτον και ως μέλη αυτού τον Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Πέλλης κ. Φιλούμενον και τον Πρεσβύτερον π. Ήσσα Μούσλεχ.tilegrafima.gr