Κατάθεση θεμελίου λίθου Ναού εν Μπιρζέιτ από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (φωτο & video)

Loading...


Το εσπέρας της Κυριακής, 9ης /22ας Σεπτεμβρίου 2013, έλαβε χώραν η κατάθεσις θεμελίου λίθου εκκλησίας της Ελληνορθοδόξου (Rum Orthodox) Κοινότητος του Πατριαρχείου εις την παρά την Ραμάλλαν πόλιν Μπιρζέιτ.

Η πόλις Μπιρζέιτ είναι μία εκ των σημαντικωτέρων της Παλαιστινιακής Αυτονομίας, διατηρούσα και Πανεπιστήμιον.

Εις ταύτην την πόλιν διατηρεί ανέκαθεν Αραβόφωνον Ελληνορθόδοξον Κοινότητα το Πατριαρχείον, αποτελουμένην εξ εκατόν πεντήκοντα οικογενειών περίπου, αποκτήσασαν δε προσφάτως και σχολείον, ιδρυθέν τη εισηγήσει του Πατριαρχείου, τη χορηγία της Ευρωπαικής Ενώσεως.

Εις ταύτην την πόλιν προσήλθεν, συνοδευόμενος υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του εν Ίρμπετ της Ιορδανίας Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, γενόμενος δεκτός εν θερμή υποδοχή υπό του καθηγουμένου της Κοινότητος ταύτης Αγιοταφίτου Αρχιμανδρίτου π. Μοδέστου, του Κοινοτικού Συμβουλίου της ενορίας και Ορθοδόξων πιστών.

1

Ενταύθα εις γην ιδιοκτησίας του Πατριαρχείου ετέλεσε τον Αγιασμόν και κατέθεσε τον θεμέλιον λίθον του μέλλοντος να τεθή εις λειτουργίαν Ναού επ’ ονόματι του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος θα εξυπηρετή ανετώτερον του υπάρχοντος παλαιού τας ανάγκας των μελών της εν λόγω Κοινότητος.

1

                                       {youtube}kcL2gqTn7e4{/youtube}