Η Συγχωρητική ευχή για το Στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στα Ιεροσόλυμα (φωτο)

Loading...


Το εσπέρας της Κυριακής της Τυρινής, 4ης/17ης Μαρτίου 2013, ανεγνώσθη εις τον Πατριαρχικόν και Μοναστηριακόν ναόν των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης η ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου.

Εις το τέλος του Αποδείπνου η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ανέγνωσε την συγχωρητικήν ευχήν εν όψει της ενάρξεως της αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής από της Καθαράς Δευτέρας.

Μετά τούτο, οι Αγιοταφίται Αρχιερείς διερχόμενοι προ του Παραθρονίου, εν ω ίστατο ο Μακαριώτατος, έδωσαν τον αδελφικόν ασπασμόν της συγγνώμης, εν συνεχεία δε και μεταξύ αυτών.

Ωσαύτως διήλθον πάντες οι μετασχόντες της ακολουθίας, Ιερομόναχοι, Ιερείς, μοναχοί, μοναχαί και λαϊκοί και ησπάσθησαν την χείρα του Μακαριωτάτου και των Αρχιερέων και εν συνεχεία απέδωσαν μεταξύ αυτών, ο εις τω πλησίον αυτού τον αδελφικόν ασπασμόν, ζητούντες συγγνώμην, ει τινι έπταισαν, ίνα εν αγάπη εισέλθωσι εις το στάδιον της νηστείας.

alt
alt
alt
alt