Η μνήμη των εγκαινίων του ναού της Αναστάσεως (φωτο & video)

Loading...


Την Πέμπτην, 13ην/26ην Σεπτεμβρίου 2013, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η μνήμη των Εγκαινίων του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως.
Η εορτή αύτη έλαβε χώραν εις ανάμνησιν του γεγονότος ότι μετά την συμπλήρωσιν των εργασιών της ανεγέρσεως του Ναού της Αναστάσεως το έτος 336μ.Χ., ο Μέγας Κωνσταντίνος εκάλεσε τους Επισκόπους, οι οποίοι είχον συγκεντρωθή διά Σύνοδον εις την Τύρον της Σιδώνος, και εν πάση μεγαλοπρεπεία υπό τον Αρχιεπίσκοπον της Εκκλησίας Ιεροσολύμων Μακάριον ετέλεσε τα Εγκαίνια του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως, διά τον οποίον εις την πλουσίαν θεολογικήν υμνολογίαν της ημέρας λέγεται ότι:
«ο Κύριος συναπέδειξε την κάτω  ωραιότητα του σκηνώματος της δόξης Αυτού ως του ως άνω στερεώματος την ευπρέπειαν».

Επί τη μνήμη ενός τοιούτου μεγάλου εκκλησιαστικού και ιστορικού γεγονότος ετελέσθη θεία Λειτουργία εις το Καθολικόν του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, Γραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, συλλειτουργούντων αυτώ Αγιοταφιτών Αρχιμανδριτών, Ιερομονάχων, Ιεροδιακόνων και συμμετέχοντος εν ευλαβεία ικανού αριθμού προσκυνητών, αφιχθέντος διά την εορτήν της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

Μετά την θείαν Λειτουργίαν η Αρχιερατική συνοδεία ανήλθεν εις τα Πατριαρχεία, ένθα εδέχθη αυτήν αποδίδουσαν το σέβας και την τιμήν  η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

1
1
1

                                                          {youtube}Df2X-ZJayCE{/youtube}