Η Κυριακή των Αγίων Πάντων στο Πατρ. Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Κυριακήν, 11ην/ 26ην Ιουνίου 2016, 8 ημέρας μετά την Αγίαν εορτήν της Πεντηκοστής, το Πατριαρχείον εώρτασε την εορτήν των Αγίων Πάντων.

Προς τιμήν «πάντων των Αγίων» υπάρχει παρεκκλήσιον του Πατριαρχείου ευρισκόμενον εις την Ιεράν Μονήν Παναγίας Σειδανάγιας της Χριστιανικής συνοικίας, εις το οποίον προεξήρξεν του Εσπερινού αφ’ εσπέρας και της θείας Λειτουργίας ανήμερα της εορτής ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης, συλλειτουργούντων αυτώ του Αρχιμανδρίτου Παισίου, του Αρχιμανδρίτου Σεργίου, του Πρεσβυτέρου π. Νικήτα και του Ιεροδιακόνου π. Μάρκου, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του μοναστηριακού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αρχιμανδρίτου π. Ευσεβίου και του Τυπικάρη Αρχιμανδρίτου Αλεξίου, παρουσία μελών του Ελληνικού Γενικού Προξενείου εν Ιεροσολύμοις και συμπροσευχομένων μοναζουσών και ευλαβών προσκυνητών αλλά και εντοπίων Ορθοδόξων της Ελληνικής παροικίας.

Μετά το Κοινωνικόν, ωμίλησεν ο Σεβασμιώτατος περί του μυστηρίου της εν Αγίω Πνεύματι μιάς Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, εντός της οποίας ανεδείχθη πλήθος αγίων μαρτύρων ομολογητών κηρύκων ευαγγελιστών και ανωνύμων αγίων, τας πρεσβείας των οποίων ημείς εντός του μυστηρίου τούτου της θείας Ευχαριστίας αιτούμεθα διά την σωτηρίαν ημών και την εν Χριστώ απόκτησιν της θείας Χάριτος.

Μετά την ακολουθίαν του Εσπερινού την εσπέραν και την θ. Λειτουργίαν την πρωίαν παρετέθη κέρασμα εις το ηγουμενείον υπό της ανακαινιζούσης την Ιεράν Μονήν ηγουμένης οσιωτάτης μοναχής Σεραφείμας.