Η Εορτή του Προφήτη Ηλία στο Πατρ.Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Με τη δέουσα κατάνυξη τιμήθηκε η μνήμη του Προφήτη Ηλία στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και συγκεκριμένα στη Μονή που είναι αφιερωμένη στον Προφήτη.

Οπως επισημαίνει ανακοίνωση του Πατριαρχείου: «Την Τετάρτην, 20ην Ιουλίου /2αν Αυγούστου 2017, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η μνήμη του προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου εις την επ’ ονόματι αυτού Ιεράν Μονήν, την κειμένην εις το μέσον της αποστάσεως μεταξύ Ιερουσαλήμ και Βηθλεέμ και πλησίον του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Μονής του Καθίσματος της Θεοτόκου.

Ο προφήτης Ηλίας παραμένει εις την μνήμην της Εκκλησίας, συμφώνως προς τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ως «ο ένσαρκος άγγελος, των προφητών η κρηπίς, ο δεύτερος Πρόδρομος της παρουσίας Χριστού», ο έμπλεως ζήλου Κυρίου, ο υπερασπισάμενος τα δικαιώματα της αληθείας Αυτού ενώπιον του βασιλέως Αχαάβ και της συζύγου αυτού Ιεζάβελ. Διά προσευχής αυτού ο Θεός κατέπεμψε πυρ εξ ουρανού, το οποίον κατέκαυσε τας πέτρας και τα ξύλα του θυσιαστηρίου, (Βασιλ. Γ’, Κεφ. ΙΗ’). Προσηυχήθη να μην βρέξη ο Θεός επί τριετίαν και πάλιν έλυσε διά προσευχής την ανομβρίαν, (Βασιλ. Γ’, Κεφ. ΙΗ’ 44-46). Ανελήφθη εν άρματι πυρός εις ουρανόν και εκείθεν απέστειλε διπλήν την χάριν αυτού εις τον μαθητήν αυτού προφήτην Ελισσαίον εις τον Ιορδάνην ποταμόν (Βασιλ. Δ’, Κεφ. Β’).

Προς τιμήν της μνήμης αυτού έλαβε χώραν πανήγυρις εις την Ιεράν αυτού Μονήν, την κειμένην εις την περιοχήν, ένθα ο προφήτης Ηλίας εκοιμήθη «υποκάτω αρκεύθου και ένθα άγγελος Κυρίου αφύπνισεν αυτόν και έδωσεν αυτώ και έφαγεν άρτον και έπιεν ύδωρ και επορεύθη εν τη ισχύι της βρώσεως και πόσεως ταύτης τεσσαράκοντα ημέρας έως όρους Χωρήβ», (Βασιλ. Γ’, ΙΘ’, 5-8).

Διαβάστε εδώ:  "Έκλεψαν" την περιουσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Ενταύθα ετελέσθη Εσπερινός αφ’ εσπέρας, χοροστατούντος του εν Βηθλεέμ Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου και θεία Λειτουργία την πρωίαν της εορτής, προεξάρχοντος της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αυτώ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ, Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και του Αρχιδιακόνου Μάρκου και του διακόνου Αναστασίου, ψάλλοντος του Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου δεξιά ελληνιστί, ρωσιστί και ρουμανιστί και του κ. Ριμόν Κάμαρ αριστερά αραβιστί και προσευχομένου ευσεβούς λαού εξ Ιεροσολύμων και των περιχώρων Βηθλεέμ, Μπετζάλλας και Χωρίου των Ποιμένων.

Μετά την θείαν Λειτουργίαν ο καλώς επιμελούμενος των της Μονής Αρχιμανδρίτης π. Παίσιος παρέθεσε δεξίωσιν και μετά ταύτην τράπεζαν εις το ηγουμενείον.