Η Εορτή του Αγίου Βασιλείου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Πλήθος προσκυνητών βρέθηκαν στα Ιεροσόλυμα και μετείχαν στις λατρευτικές εκδηλώσεις για την εορτή του .

Η ανακοίνωση του αναφέρει:

Την μεταμεσονύκτιον ώραν της 1ης / 14ης Ιανουαρίου 2017, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η μνήμη της κατά σάρκα Περιτομής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η μνήμη του αγίου Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας της Καππαδοκίας, ουρανοφάντορος του Μεγάλου.

Ο κατά σάρκα εκ της Παρθένου τεχθείς Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, δίδων ημίν παράδειγμα υπακοής, κατεδέχθη συμφώνως προς τον Μωσαικόν Νόμον την ογδόην ημέραν από της Γεννήσεως Αυτού περιτομήν της σαρκός, (Λουκ. 2,5), ίνα τάμη τον Νόμον και Νόμω τμηθέντος εισαχθή Χάρις ο δε Άγιος Βασίλειος είναι Πατήρ της Εκκλησίας, ζήσας τον 4ον αιώνα, υπέρμαχος της Α´ Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας και εργάτης άκρας φιλανθρωπίας διά της «Βασιλειάδος».

Διά την εορτήν ταύτην κατήλθε την ως άνω ημέραν από της δωδεκάτης μεταμεσονυκτίου ώρας εις το Καθολικόν του Ναού της Αναστάσεως η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και και μετά τον Όρθρον εν αυτώ προεξήρξε της θείας Λειτουργίας εις τον Πανάγιον Τάφον, συλλειτουργούντων Αυτώ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, των Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, Πέλλης κ. Φιλουμένου, και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ, Αγιοταφιτών Ιερομονάχων, ων πρώτος ο Γέρων Καμαράσης Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, του Αρχιδιακόνου Μάρκου και των Ιεροδιακόνων Ευλογίου και Αναστασίου, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου δεξιά και του ευλαβούς προσκυνητού κ. Αλβανού αριστερά, παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, της κας Μοροπούλου και μετεχόντων εν ευλαβεία και κατανύξει πολλών προσκυνητών εξ Ελλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας και Ουκρανίας.

Διαβάστε εδώ:  Για τη θρησκευτική ειρήνη συνομίλησαν ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος και ο δήμαρχος της πόλης (ΦΩΤΟ)

Μετά την θείαν Ευχαριστίαν και την Απόλυσιν ηκολούθησε λιτανεία τρις πέριξ του Παναγίου Τάφου και ανά τα προσκυνήματα μετά περιφοράς του λειψάνου της τιμίας χειρός του Μεγάλου Βασιλείου.

Της λιτανείας ληξάσης, έλαβε χώραν υπό της Α.Θ.Μ. η κοπή της Βασιλόπιττας του Ναού της Αναστάσεως εις το Γραφείον του Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου.

Εν συνεχεία, των κωδώνων κρουομένων, εγένετο η άνοδος εις την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα.

Την πρωίαν μετά την θ. Λειτουργίαν εις τον Ιερόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο έκοψε την Βασιλόπιτταν των Αγιοταφιτών Πατέρων εις το Επιτροπικόν.

Την μεσημβρίαν παρετέθη τράπεζα, προσκεκλημένου του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα, του οδοντιάτρου κ. Ιωάννου Τληλ, της κας Μοροπούλου και των μελών της Διεπιστημονικής Ομάδος του Ε.Μ.Π. και όλων των Αγιοταφιτών Πατέρων.