Η εορτή του Αγίου Μοδέστου στο Πατριαρχείο

Loading...


Την Δευτέραν, 18ην /31ην Δεκεμβρίου 2012, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η εορτή του Αγίου Μοδέστου Πατριάρχου Ιεροσολύμων εις την Ιεράν αυτού Μονήν εις τον λόφον Αμπού-Τορ, κείμενον νοτίως της Ιερουσαλήμ και διαχωριζόμενον από του λόφου της Αγίας Σιών δια της κοιλάδος Ενώμ.

Εις ταύτην την Ιεράν Μονήν διασώζεται αρχαίον παρεκκλήσιον του Αγίου Μοδέστου καθώς και παρεκκλήσιον του αγίου μάρτυρος Προκοπίου εις έκτασιν εννέα στρεμμάτων της ιδιοκτησίας του Πατριαρχείου, εν η υπάρχουν και τα ερείπια του αρξαμένου να ανεγείρεται το 1913 Ναού υπό του Αγιοταφίτου Αρχιμανδρίτου Μητροπολίτου Ευδώρου.

Εις το ειρημένον παρεκκλήσιον του Αγίου Μοδέστου έλαβε χώραν Εσπερινός αφʼ εσπέρας και θεία Λειτουργία την πρωΐαν της εορτής, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους, τη ευλαβή συμμετοχή μοναχών, μοναζουσών και μελών της Ελληνικής παροικίας Ιεροσολύμων.

Διαρκούσης της θ. Λειτουργίας τον θείον λόγον εκήρυξε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης περί του βίου του Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων, διαδεχθέντος τον Πατριάρχην Ιεροσολύμων Ζαχαρίαν, ανακαινίσαντος τον Ναόν της Αναστάσεως και τα άλλα προσκυνήματα τα καταστραφέντα το 614 μ.Χ. υπό των Περσών και ποικίλοις τρόποις παραμυθήσαντος ενδεείς, πτωχούς αστέγους και εκδεδιωγμένους μετά και περί των μυστηρίων της Εκκλησίας ως μόνης ιάσεως και επιλύσεως των ασθενειών και των προβλημάτων του κόσμου.

Μετά την θείαν Λειτουργίαν ο επιστάτης της Μονής μοναχός π. Αντίοχος παρέθεσε αναψυχήν εις τον Σεβασμιώτατον και το εκκλησίασμα.

alt
alt
alt
alt