Η Εορτή του Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου στο Πατρ.Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Στην Ιερά Μονή των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου Χοζεβίτου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων τελέστηκε Αγρυπνία στη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την Πέμπτην, 28ην Ιουλίου / 10ην Αυγούστου 2017, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η μνήμη του οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Χοζεβίτου του νέου, του εκ Ρουμανίας καταγομένου, εις την Ιεράν Μονήν των αγίων Γεωργίου και Ιωάννου των Χοζεβιτών, εις την οποίαν ούτος ησκήθη και οσιακώς ετελειώθη.

Τον άγιον τούτον κατέταξεν εις το Αγιολόγιον αυτού το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων το σωτήριον έτος 2015.

Εις την Ιεράν Μονήν της μετανοίας αυτού και προς τιμήν αυτού προεξήρξεν αγρυπνίας ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος αρξαμένης αφ᾽ εσπέρας και τελειωθείσης διά θείας Λειτουργίας την εώαν της Πέμπτης.

Διαβάστε εδώ:  Η Εορτή του Αγίου Παντελεήμονος στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Η Ιερά Αγρυπνία ετελέσθη εν συνεχεία τη συλλειτουργία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ, Αγιοταφιτών Ιερομονάχων, ψαλλόντων τριών Ιεροψαλτών εξ Ελλάδος και μετέχοντος εκκλησιάσματος εξ Ελλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας και Αραβοφώνων Πρεσβυτέρων.

Μετά την θείαν Λειτουργίαν ηκολούθησε μοναστηριακή τράπεζα, παρατεθείσα υπό του ανακαινιστού ηγουμένου της Μονής Αρχιμανδρίτου π. Κωνσταντίνου και της συνοδείας αυτού.