Η εορτή των Αγίων Προπατόρων στο χωριό των Ποιμένων (video)

Loading...


Την Κυριακήν, 17ην /30ην Δεκεμβρίου 2012, εωρτάσθη η μνήμη των Αγίων Προπατόρων εις τον ιερόν αυτών Ναόν της Ελληνορθοδόξου Αραβοφώνου Κοινότητος του Πατριαρχείου εις την γειτνιάζουσαν τη Βηθλεέμ κώμην των Ποιμένων, αραβιστί Μπέϊτ –Σαχούρ.

Οι εν τη κώμη ταύτη αγραυλούντες ποιμένες έγιναν οι πρώτοι αυτήκοοι μάρτυρες της εν τη Βηθλεέμ κατά σάρκα γεννήσεως του Χριστού υπό των εν τω ουρανώ ψαλλόντων αγγέλων το «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία», ( Λουκ. 2,14) και μεταβάντες εις Βηθλεέμ έγιναν και αυτόπται μάρτυρες του ευαγγελισθέντος αυτοίς μυστηρίου, είδον βρέφος εσπαργανωμένον, «κείμενον εν τη φάτνη», (Λουκ. 2,16).

Της εορτής εν τη κώμη ταύτη προεξήρξεν ο Ιερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος, εν συλλειτουργία των ιερέων της ενορίας του ιερού Ναού των Προπατόρων και των περιοχών πλησίον αυτής και εν πανδήμω συμμετοχή των εορταζόντων μελών αυτής.

Εις το Κοινωνικόν της Θείας Λειτουργίας ανεγνώσθη μήνυμα της Α.Θ.Μ. του Πατρός και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου έχον ως έπεται αραβιστί.

Μετά την θείαν Λειτουργίαν ηκολούθησε δεξίωσις εν τη αιθούση παρά τον Ναόν, η δε Κοινότης Μπεϊτ Σαχούρ παρέθεσεν εις την Αρχιερατικήν συνοδείαν εόρτιον τράπεζαν.

Tο μνημόσυνον των κεκοιμημένων Αγιοταφιτών Πατέρων
Την Κυριακήν, 17ην /30ην Δεκεμβρίου 2012, ούσαν Κυριακήν των Προπατόρων, ετελέσθη εις το Καθολικόν του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως το ετήσιον μνημόσυνον των κεκοιμημένων Αγιοταφιτών Πατέρων, Πατριαρχών, Αρχιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακόνων, μοναχών και μοναζουσών.

Του μνημοσύνου τούτου προηγήθη κατά την τάξιν η Θεία Λειτουργία, ης προεξήρξεν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης.

Ευθύς αμέσως μετά την θείαν Λειτουργίαν ήρξατο η ακολουθία του μνημοσύνου, ης προεξήρξεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος τη συμμετοχή των Αγιοταφιτών Πατέρων, Αρχιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακόνων και μοναχών.

Μετά το μνημόσυνον εις την αίθουσαν του Πατριαρχείου εν τη «μακαρία» ο Μακαριώτατος ηυχήθη, όπως η αιωνία και μακαρία η μνήμη πάντων των απʼ αιώνος κεκοιμημένων Αγιοταφιτών Πατέρων.

{youtube}RbylNScxZbg{/youtube}