Η Εορτή της Συνάξεως της Θεοτόκου στα Ιεροσόλυμα (φωτο & video)

Loading...


Την επομένην ημέραν των Χριστουγέννων, Τετάρτην 26ην Δεκεμβρίου 2013 / 8ην Ιανουαρίου 2014, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η εορτή της Συνάξεως της Θεοτόκου.

1ον   Εις το Πατριαρχείον

Ενωρίς την πρωίαν προεξήρξε του εορτίου Όρθρου των Χριστουγέννων και της Θείας Λειτουργίας η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συμμετεχόντων των Αγιοταφιτών Αρχιερέων, Ιερομονάχων και μοναχών και τιμώντων εν συνάξει την Θεοτόκον ως το πρώτον και κύριον εξ ανθρώπων πρόσωπον το διακονήσαν εις το μυστήριον της ενανθρωπήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δι’ ης ωκονόμησεν ο Θεός την σωτηρίαν ημών.

1

Μετά την Θείαν Λειτουργίαν εν τω Μοναστηριακώ Ναώ των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης εις την αίθουσαν, εις τα Πατριαρχεία, ηκολούθησεν ο ασπασμός της χειρός του Μακαριωτάτου και ο αδελφικός ασπασμός.

2ον   Εις το Χωρίον των Ποιμένων.

Εις την κώμην ταύτην, εις την οποίαν  οι αγραυλούντες Ποιμένες προετράπησαν υπό των ουρανίων αγγέλων και μετέβησαν εις Βηθλεέμ και είδον βρέφος κείμενον εν τη φάτνη, τον Χριστόν, υπάρχει Εκκλησία αφιερωμένη εις την Σύναξιν της Θεοτόκου, ανεγερθείσα υπό του μακαριστού καθηγουμένου της Ιεράς Μονής του Αγίου Σάββα Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ.

Εις τον Ιερόν Ναόν τούτον της Συνάξεως της Θεοτόκου προεξήρξε του Εσπερινού αφ’ εσπέρας τη συμμετοχή πολυπληθούς Ορθοδόξου Εκκλησιάσματος της κώμης και της Θείας Λειτουργίας ανήμερα της εορτής ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης, συλλειτουργούντων αυτώ του ηγουμένου της Ιεράς Μονής των Ποιμένων Αρχιμανδρίτου π. Ιγνατίου, του Σαββαΐτου Ιερομονάχου π.  Ευφροσύνου και των αραβοφώνων ιερέων της κώμης των Ποιμένων-Μπετσαχούρ και πολλού ευσεβούς λαού της κώμης των Ποιμένων, εν ευλαβεία συμμετέχοντος.

1

Προς τον ευσεβή λαόν τούτον εκήρυξε τον θείον λόγον ο Πρεσβύτερος π. Ήσσα Μούσλεχ κατ’ ανάθεσιν του Σεβασμιωτάτου, απευθύναντος χαιρετισμόν,  περί της φιλανθρωπίας του Θεού, εκδηλωθείσης διά της ενανθρωπήσεως του Υιού Αυτού εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, την οποίαν διά την τοιαύτην προσφοράν Αυτής τω ανθρωπίνω γένει οι πιστοί εν συνάξει την 26ην μηνός Δεκεμβρίου μεγαλύνομεν.

Μετά το τέλος της θείας Λειτουργίας ετελέσθη επιμνημόσυνος δέησις υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του προ ενδεκαετίας κοιμηθέντος Αρχιμανδρίτου π. Σεραφείμ, κτίτορος του Ναού της Συνάξεως της Θεοτόκου και εν συνεχεία έλαβε χώραν λιτανεία και δέησις προς το Σπήλαιον των Ποιμένων, ένθα και το αρχαίον παρεκκλήσιον εις μνήμην αυτών.

1

Εν τέλει μετά την λιτανείαν ο καθηγούμενος π. Ιγνάτιος εδεξιώθη εις το ηγουμενείον φιλοφρόνως την Αρχιερατικήν συνοδείαν και το εκκλησίασμα όλον και εν συνεχεία παρέθεσε τράπεζαν εις το ξενοδοχείον του κ. Ευαγγέλου Σιδερά.

                                                 {youtube}0aKPFqIKqBk{/youtube}