Η εορτή της αποτομής της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου στα Ιεροσόλυμα (Video)

Loading...


Την Τρίτην, 29ην Αυγούστου /11ην Σεπτεμβρίου 2012, εωρτάσθη σταυροαναστασίμως (πανηγυρικώς και λίαν κατανυκτικώς συνάμα) η εορτή της αποτομής της ιεράς κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου εις την ομώνυμον αυτού ιεράν Μονήν της Παλαιάς Πόλεως των Ιεροσολύμων.

Η ιερά Μονή αυτή θεωρείται ως μία  εκ των αρχαιοτέρων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ο σωζόμενος υπόγειος ναός αυτής ανάγεται εις τον 5ον μ.Χ. αι., ο δε ισόγειος, νεώτερος, του 11ου μ.Χ. αιώνος.

Επί τη μνήμη της αποτομής της κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου ετελέσθη εις την εν λόγω ιεράν Μονήν Εσπερινός αφ’ εσπέρας και Αρχιερατική θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αβήλων κ. Δωροθέου και Αγιοταφιτών ιερέων, τη συμμετοχή μοναχών, μοναζουσών και  πολλών ευλαβών προσκυνητών.

Εις το Ψαλτήριον έψαλεν ο Πρωτοψάλτης του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτης π. Αριστόβουλος μετά των δοκίμων της Αρχιερατικής Σχολής της Σιών και μετά τινων καθηγητών αυτής, οι οποίοι ήρξαντο να καταφθάνουν εις τα Ιεροσόλυμα δια την έναρξιν των μαθημάτων και ανάληψιν των καθηκόντων αυτών.

Την πρωΐαν της κυριωνύμου ημέρας προσήλθεν εις την Ιεράν Μονήν και  η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά συνοδείας Αρχιερέων και Ιερέων του Πατριαρχείου δια προσκύνησιν του ιερού λειψάνου, τμήματος της Τιμίας Κάρας του Αγίου, το οποίον φυλάσσεται εις την Μονήν.

Μετά την θ. Λειτουργίαν ηκολούθησε δεξίωσις εις το ηγουμενείον και τον περίβολον της ιεράς Μονής δια τον Αρχιερέα, την συνοδείαν αυτού και πάντας τους εορταστάς, με νηστήσιμον αφέψημα, παρατεθέν υπό του επιστάτου της Μονής Ιεροδιακόνου π. Παϊσίου.

{youtube}DG8TxUqVW7E{/youtube}