Η Εορτή της Αποδόσεως του Πάσχα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (φωτο)

Loading...


Την Τετάρτην, 30ην Μαΐου/12ην  Ιουνίου 2013, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου συμφώνως προς την τυπικήν αυτού διάταξιν και το προσκυνηματικόν καθεστώς η εορτή της Αποδόσεως του Πάσχα ως ημέρα καταλήξεως της Πασχαλίου περιόδου.

Ενωρίς την πρωΐαν εψάλη η ακολουθία του Όρθρου της ημέρας του Πάσχα και ετελέσθη η θ. Λειτουργία εις τον μοναστηριακόν ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, μεθ’ ην ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά των Αγιοταφιτών Πατέρων κατήλθεν εις προσκύνησιν εις την Αποκαθήλωσιν, τον Πανάγιον Τάφον και τον Φρικτόν Γολγοθάν.
Η προσκύνησις αύτη έλαβε χώραν, εν ω εις το Καθολικόν του Ναού της Αναστάσεως ετελείτο η ακολουθία του Πάσχα και η θ. Λειτουργία, προεξάρχοντος του Γέροντος Σκευοφύλακος Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου και συμμετεχόντων εν ευλαβεία ικανών προσκυνητών.

Μετά την απόλυσιν της θ. Λειτουργίας ο προεξάρχων της Λειτουργίας Αρχιεπίσκοπος μετά της συνοδείας των ιερέων ανήλθον εις το Πατριαρχείον και υπέβαλον τα σέβη αυτών εις τον Μακαριώτατον Πατέρα ημών και Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον χαιρετίζοντα αυτούς δια του πασχαλίου χαιρετισμού χαροποιού  «Χριστός Ανέστη».

1
1
1
1