Η Εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Γεσθημανής επιστρέφει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Loading...


Την Τετάρτην,  15ην/28ην Νοεμβρίου 2012, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Περεγιεσλάβ, Χμελνίτσκυ και Βισνέβσκυ κ. Αλέξανδρος, συνοδευόμενος υπό συνεργατών αυτού εις Ουκρανίαν και υπό μελών της Ρωσικής Αποστολής (Missia) εις Ιεροσόλυμα, έφερεν εις το Πατριαρχείον την εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Γεσθημανής.

Η εικόνα αύτη εναποκειμένη  εις το Μετόχιον της Γεσθημανής, έναντι του Ναού της Αναστάσεως, τιμωμένη κατ’ έτος κατά τας εορτάς του Δεκαπενταυγούστου, εστάλη προσφάτως, κατόπιν αιτήσεως της Ουκρανικής Εκκλησίας… εις Ουκρανίαν δια προσκύνησιν υπό των Ουκρανών πιστών εις διαφόρους πόλεις και κώμας επί εν δίμηνον και πλέον τη συνοδεία, αρχικώς, του οσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Ιγνατίου, ηγουμένου του προσκυνήματος των Ποιμένων εις το Μπετσαχούρ-Χωρίον των Ποιμένων.

Την ως άνω σεπτήν εικόνα επέστρεψε σήμερον εις το Πατριαρχείον Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Περεγιεσλάβ, Χμελνίτσκυ και Βισνέβσκυ κ. Αλέξανδρος, ευχαριστών τον Μακαριώτατον επί τη τοιαύτη ανταποκρίσει της Σιωνίτιδος Εκκλησίας.

Επί τη συνεργασία αυτού δια την ενότητα της Εκκλησίας, ο Μακαριώτατος απένειμε εις τον Σεβασμιώτατον το παράσημον του Σταυροφόρου του Παναγίου Τάφου.

Συγκεκινημένος ο Αρχιεπίσκοπος Αλέξανδρος, ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον και υπεσχέθη Αυτώ ότι δι’ όλης της δυνάμεως αυτού θα ενεργήση δια την προκοπήν και αύξησιν, ειρήνην και ενότητα των Εκκλησιών.