H κάθοδος της εικόνος της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις Γεθσημανή (φωτο & video)

Loading...


Την Κυριακήν,  12ην/25ην Αυγούστου 2013, έλαβε χώραν η λιτανεία της Καθόδου της εικόνος της Θεοτόκου από το Μετόχιον της Γεθσημανής έναντι του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως εις τον εν Γεθσημανή ιερόν Ναόν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, εν ω και το Θεομητορικόν Μνήμα.

Ως γνωστόν η εν λόγω εικών της Θεοτόκου εις τον τύπον της Κοιμήσεως φυλάσσεται εις το έναντι του Ναού της Αναστάσεως παρεκκλήσιον της Γεθσημανής.
Εκείθεν παραλαμβάνεται καθ’ έκαστον έτος την 12ην του μηνός Αυγούστου και καταβιβάζεται εις Γεθσημανήν, ένθα και παραμένει άχρι της 23ης του αυτού μηνός, οπότε και πάλιν αναβιβάζεται και τοποθετείται εις την θέσιν αυτής. Συμφώνως προς την τάξιν ταύτην ήρξατο εφέτος η λιτάνευσις της ιεράς εικόνος της Θεοτόκου τη 4:00’ π.μ. /5:00’ π.μ. (θερινήν ώραν) από του Μετοχίου, βασταζομένης επιστηθίως υπό του καθηγουμένου της Γεθσημανής Αρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου, περικυκλουμένου υπό των Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Ιόππης κ. Δαμασκηνού και Λύδδης κ. Δημητρίου, ιερέων Αγιοταφιτών και παρεπιδημούντων ιερέων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, προπορευονένων εις μακράς σειράς μοναχών και μοναζουσών, και λαού πολλού συνωστιζομένου και προσπαθούντος να ασπασθή  την σεπτήν εικόνα εναποθέτοντος εις την Θεοτόκον προβλήματα, αντιξοότητας, αγωνίας, πόνους, ασθενείας διά βοήθειαν, προστασίαν, συμπαράστασιν και θεραπείαν και ψάλλοντος εν κατανύξει τα τροπάρια « Απόστολοι εκ περάτων» και  «Εν τη Γεννήσει την Παρθενίαν εφύλαξας», ελληνιστί, αραβιστί και εις πάσας τας γλώσσας των  ορθοδόξων.

Διασχίζουσα η λιτανεία την οδόν του Μαρτυρίου από του Ναού της Αναστάσεως έως την Γεθσημανήν, εστάθη δι’ αίτησιν προ των Ιερών Μονών του Αγίου Αλεξάνδρου Νέφσκυ, Πραιτωρίου, Αγίας Άννης και Αγίου Στεφάνου.

Εν τέλει η ιερά εικών κατεβιβάσθη εις τον εν Γεθσημανή ιερόν Ναόν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και ετοποθετήθη όπισθεν του Θεομητορικού Μνήματος παρά την Πλατυτέραν διά προσκύνησιν παρά των ευλαβουμένων την Θεοτόκον διαρκούσης της θείας Λειτουργίας την σήμερον, αλλά και κατά  τας λοιπάς ημέρας και ώρας άχρι της Παραμονής, καθ’ ην ψάλλονται τα Εγκώμια και της κυριωνύμου ημέρας της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου έως και της Αποδόσεως της εορτής την 23ην Αυγούστου, οπότε και άρχεται εκ Γεθσημανής και πάλιν η λιτανεία της ανόδου της εικόνος προς το παρεκκλήσιον αυτής.
Θεία Λειτουργία ετελέσθη ωσαύτως μετά την κάθοδον της εικόνος και εις το επί του όρους των Ελαιών εν τη Μικρά Γαλιλαία παρεκκλήσιον της Θεοτόκου, επί του τόπου, εν ω πιστεύεται ότι ευηγγελίσθη η Θεοτόκος υπό του αγγέλου την Κοίμησιν αυτής.

1
1
1

                                     {youtube}f6Qv73GCs64{/youtube}