Για τη θρησκευτική ειρήνη συνομίλησαν ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος και ο δήμαρχος της πόλης (ΦΩΤΟ)

Loading...


Τις ευχές για τα και το νέο έτος μετέφερε στον ο δήμαρχος της πόλης της , ενώ έγινε εκτενή συζήτηση για τη θρησκευτική ειρήνη.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την πρωίαν της Τετάρτης 29ης Δεκεμβρίου 2016 / 11ης Ιανουαρίου 2017, ο Δήμαρχος Ιεροσολύμων κ. Νιρ Μπαρκάτ μετά συνεργατών αυτού, ομάδος εξ είκοσιν ατόμων περίπου επεσκέφθη επί τη εορτή των Χριστουγέννων και του Νέου πολιτικού έτους το Πατριαρχείον.

Τον Δήμαρχον και την συνοδείαν αυτού εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών, ως του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Δραγουμανεύοντος Αρχιμανδρίτου π. Ματθαίου και άλλων Αγιοταφιτών Πατέρων.

Διαβάστε εδώ:  Πατριαρχείο Ιεροσολύμων – Επίσκεψη της Διεπιστημονικής Ομάδας του ΕΜΠ

Επί τη επισκέψει ταύτη ο Δήμαρχος Ιεροσολύμων μετέφερε εις τον Μακαριώτατον τας ευχάς αυτού διά την εορτήν των Χριστουγέννων και τον διεβεβαίωσεν ότι η Δημαρχία ενεργεί ο,τι δύναται διά την ειρηνικήν και απρόσκοπτον συνύπαρξιν όλων των κατοίκων της Ιερουσαλήμ και των Χριστιανών της Αγίας Γης.

Ο Μακαριώτατος ηυχαρίστησε τον Δήμαρχον διά τας ευχάς και την επίσκεψιν αυτού και το ενδιαφέρον αυτού διά την Ιερουσαλήμ και τους Χριστιανούς προσκυνητάς και είπεν ότι το Πατριαρχείον επιθυμεί την διατήρησιν του θρησκευτικού και του πνευματικού χαρακτήρος της Ιερουσαλήμ και την ειρηνικήν συμβίωσιν των οπαδών των θρησκευμάτων εις αυτήν.

Ο Δήμαρχος προσέφερεν εις τον Μακαριώτατον γλυκίσματα ο δε Μακαριώτατος προσέφερεν εις τον κ. Μπαρκάτ ανθοδοχείον εκ πορσελάνης μετά παραστάσεων της Ιερουσαλήμ.