Ευλογία του Πατρ.Ιεροσολύμων στη νέα Ηγουμένη της Ρωσικής Εκκλησίας (ΦΩΤΟ)

Loading...


Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος δέχθηκε ρωσική αντιπροσωπεία και έδωσε την ευλογία του νέα Ηγουμένη της Μονής Ελαιώνος της Ρωσικής Εκκλησίας.

Οπως αναφέρει ανακοίνωση του Πατριαρχείου: «Την Δευτέραν, 25ην Ιουλίου / 7ην Αυγούστου 2017, η νέα ηγουμένη της Γυναικείας Ιεράς Μονής, της επονομαζομένης του Ελαιώνος, η οποία ευρίσκεται επί του όρους των Ελαιών, μοναχή Βαρβάρα, συνοδευομένη υπό του αντιπροσώπου της εν τη Διασπορά Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, ούσης από τινων ετών εις κοινωνίαν μετά του Πατριαρχείου Μόσχας και υπό της κατά σάρκα θυγατρός αυτής, μοναχής ωσαύτως εν τη Μονή ταύτη, επεσκέφθη τον Μακαριώτατον Πατέρα ημών και Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, ίνα λάβη την ευλογίαν Αυτού επί τη εκλογή αυτής και τη εγκαταστάσει αυτής ως καθηγουμένης της εν λόγω Μονής, λόγω ασθενείας της διατελεσάσης άχρι του νυν καθηγουμένης.

Διαβάστε εδώ:  Η Εορτή του Προφήτη Ηλία στο Πατρ.Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Ο Μακαριώτατος ηυλόγησε την καθηγουμένην μοναχήν Βαρβάραν και ηυχήθη αυτή καλήν ηγουμενικήν διακονίαν εις τας τεσσαράκοντα μοναχάς της Μονής αυτής εν αυστηρότητι και διακρίσει πατερική και εν τη ταπεινώσει Χριστού, διότι ο διάβολος φοβείται τον σταυρόν του Χριστού, καθ᾽ότι εν αυτώ ο Κύριος εταπεινώθη χάριν της σωτηρίας ημών.