Εορτή του Αγίου Πνεύματος στην Αγία Σιών (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Σε κλίμα κατάνυξης εορτάστηκε η γιορτή του Αγίου Πνεύματος στην Πατριαρχική Σχολή της Αγίας Σιών προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ελενουπόλεως Ιωακείμ.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αναφέρει:

Την Δευτέραν, 15ην /28ην Μαίου 2018, Δευτέραν του Αγίου Πνεύματος, εωρτάσθη ιδιαιτέρως η εξ ουρανού κάθοδος του Αγίου Πνεύματος εις τους αγίους μαθητάς και αποστόλους, όντας συνηγμένους εις το υπερώον της Αγίας Σιών.

Το γεγονός τούτο εωρτάσθη εις τον τόπον, εις ον αυτό συνέβη, ήτοι εις τον λόφον της Αγίας Σιών. Ενταύθα κατά την ημέραν ταύτην ετελέσθη θεία Λειτουργία εις τον Ιερόν Ναόν της Αγίας Τριάδος, εντός του κτιρίου της Πατριαρχικής Σχολής, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ, συλλειτουργούντων αυτώ Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και διακόνων και μετεχόντων πιστών εντοπίων και προσκυνητών.

Μετά την θείαν Λειτουργίαν έλαβε χώραν η λιτανεία από του Ναού προς τον Τάφον του προφητάνακτος Δαυίδ και το υπερώον εν αναγνώσει των ευχών της Γονυκλισίας, μιάς εις τον Ναόν, μιάς εις το υπαίθριον παρεκκλήσιον και μιάς εις το Υπερώον μετά δεήσεως εις τον τάφον του Δαυίδ.

Η λιτανεία επέστρεψεν από του υπερώου εις την Σχολήν μετά δεήσεως υπέρ των κεκοιμημένων προ του Κοιμητηρίου. Ενταύθα εδεξιώθη την Αρχιερατικήν Συνοδείαν και το Εκκλησίασμα ο Σχολάρχης Αρχιμανδρίτης π. Ματθαίος.tilegrafima.gr