Εορτή της αποτομής της Κάρας τους Τιμίου Προδρόμου στο Πατρ.Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος χοροστάτησε της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας κατά τον εορτασμό της αποτομής της Κάρας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στα Ιεροσόλυμα.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την Δευτέραν, 29ην Αυγούστου/ 11ην Σεπτεμβρίου 2017, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η μνήμη της αποτομής της κάρας του Τιμίου Προδρόμου εις την Ιεράν αυτού Μονήν, την κειμένην έναντι του Ναού της Αναστάσεως εις μικράν απόστασιν νοτιοδυτικώς, εις την Χριστιανικήν συνοικίαν της Παλαιάς Πόλεως των Ιεροσολύμων.

Κατά την πένθιμον ταύτην εορτήν η Εκκλησία ποιεί μνήμην του γεγονότος ότι ο Ηρώδης ο τετράρχης απέστειλε στρατιώτην και απέκοψε την κεφαλήν του εν φυλακή κρατουμένου Ιωάννου του Βαπτιστού, επειδή ηλέγχετο υπ᾽ αυτού, διότι συνήψε παράνομον σχέσιν μετά της Ηρωδιάδος, της γυναικός του αδελφού αυτού Φιλίππου. Ο Ηρώδης ετέλη συμπόσιον επί τοις γενεθλίοις αυτού, εις το οποίον είχε καλέσει άρχοντας και μεγιστάνας. Εις τούτο εχόρευσεν η Σαλώμη, κόρη της Ηρωδιάδος, ήτις ήρεσεν τω Ηρώδη, διό και υπεσχέθη αυτή ότι θα δώση αυτή παν ο,τι ζητήσει, άχρι ημίσεως του βασιλείου αυτού. Η Σαλώμη συμβουλευσαμένη την μητέρα αυτής, έζήτησε την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού επί πίνακι. Ο Ηρώδης ελυπήθη, διότι εσέβετο τον Ιωάννην, ενετράπη όμως διά τον όρκον και τους συνανακειμένους και απέστειλε τον σπεκουλάτορα και απέκοψε την τιμίαν κάραν του Προδρόμου και έδωκεν εις την Σαλώμην, η οποία έφερε αυτήν ως οψώνιον εις το συμπόσιον. (Ματθ. 14, 1-12).

Διαβάστε εδώ:  Ιεροσόλυμα-Στιγμές δέους: Η Άνοδος της εικόνας της Θεοτόκου από την Γεσθημανή (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)

Προς τιμήν του τιμίου Προδρόμου ετελέσθη εις την εν λόγω Ιεράν Μονήν Εσπερινός αφ᾽ εσπέρας προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου και θεία Λειτουργία την πρωίαν ανήμερα της εορτής, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου, συλλειτουργούντων αυτώ Ιερομονάχων και του Αρχιδιακόνου π. Μάρκου, ψάλλοντος του λαμπαδαρίου του Ναού της Αναστάσεως κ. Γεωργίου Αλβανού και μετέχοντος εκκλησιάσματος εκ μοναχών, μοναζουσών, Ελλήνων της Ελληνικής παροικίας και Αραβοφώνων της Πόλεως των Ιεροσολύμων.

Διαρκούσης της θείας Λειτουργίας προσήλθεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών και προσεκύνησε.

Την Πατριαρχικήν Συνοδείαν και το εκκλησίασμα εδεξιώθη νηστησίμως ο λίαν καλώς συντηρών και ανακαινίζων τον αρχαίον Ναόν της Μονής και αυτήν την Μονήν ηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαίος.