Εορτασμός της Αγ. Αικατερίνης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (φωτο&video)

Loading...


Την Κυριακήν, 25ην Νοεμβρίου/8ην Δεκεμβρίου 2013, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείουη εορτή της αγίας μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης της πανσόφου, της χάριν του ονόματος του Χριστού μαρτυρικώς εν Αλεξανδρεία αθλησάσης.

Λόγω της εν τη ερήμω του Σινά κρατούσης μη ασφαλούς καταστάσεως, δεν μετέβη κατά το έτος τούτο Αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εις την εν τη ιδία αυτού δικαιοδοσία Ιεράν Μονήν της Αγίας Αικατερίνης εν Σινά, αλλ’ εωρτάσθη η εορτή εις την επώνυμον Μονήν της Αγίας Αικατερίνης εν τη χριστιανική συνοικία πλησίον του Πατριαρχείου,

εις ην προεξήρξεν αφ’ εσπέρας του Εσπερινού και ανήμερα της εορτής της θείας Λειτουργίας ο Γραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, συλλειτουργούντων αυτώ Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και διακόνων και μετεχόντων εν ευλαβεία των Ορθοδόξων πιστών των μοναχών και λαικών εκ των  Ιεροσολύμων και προσκυνητών,

ψαλλόντων των Αγιοταφιτών Πατέρων και των μαθητών της Πατριαρχικής Σχολής άρτι αφιχθέντων, της θ. Λειτουργίας εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως περατωθείσης.

Διαρκούσης της θείας Λειτουργίας, προσήλθε μετά Συνοδείας  Αγιοταφιτών πατέρων η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά προσκύνησιν.

Μετά την θ. Λειτουργίαν ο καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Δοσίθεος εδεξιώθη την Αρχιερατικήν Συνοδείαν και πάντας  φιλοφρόνως εις το ηγουμενείον.

{youtube}5AYF4GL8CIA{/youtube}

alt
alt
alt