Χριστούγεννα στην Αρχιεπισκοπή Καττάρων (ΦΩΤΟ)

Loading...


Η Ορθόδοξη κοινότητα της εόρτασε με πάσα λαμπρότητα τη .

Το ανακοινωθέν τη Αρχιεπισκοπής Καττάρων αναφέρει:

Μετ’ εκκλησιαστικής λαμπρότητος εωρτάσθησαν τα Χριστούγεννα εις την Ντόχα του Κάταρ.

Το Σάββατον, 11ην/24ην Δεκεμβρίου 2016, το εσπέρας, ήρξατο η ακολουθία του Όρθρου και εν συνεχεία ετελέσθη η Θ. Λειτουργία εις την Αραβικήν και Αγγλικήν γλώσσαν.

Την πρωίαν της Κυριακής, 12ης /25ης Δεκεμβρίου 2016, ετελέσθη ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία εις την Ελληνικήν και την Ρουμανικήν γλώσσαν, παρουσία του Πρέσβεως της Ελλάδος εις την Ντόχαν κ. Κωνσταντίνου Ορφανίδου και τη συμμετοχή του χριστεπωνύμου πληρώματος της τοπικής Εκκλησίας.

Την Παρασκευήν, 24ην μηνός Δεκεμβρίου 2016/6ην Ιανουαρίου 2017, ετελέσθη ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία εις την Σλαυονικήν, και Σερβικήν γλώσσαν, με την συμμετοχήν πολλών πιστών.

Διαβάστε εδώ:  Μνημόσυνο Αγιοταφιτών Πατέρων στο Πατρ. Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Των ακολουθιών προεξήρξεν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Καττάρων κ. Μακάριος και συλλειτουργούντων του Αρχιμ. Σάββα και άλλων κληρικών. Αντί κηρύγματος ανεγνώσθη το Χριστουγεννιάτικον μήνυμα του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου του Γ’, εις τας γλώσσας, εις τας οποίας ετελέσθη η ακολουθία, εις τας αναλόγους γλώσσας έψαλλον και αι χορωδίαι των ψαλτών.

Μετά το τέλος της Θ. Λειτουργίας η Επιτροπή εκδηλώσεων εκάστης Κοινότητος παρέθεσεν εόρτιον τράπεζαν.