Αντιχριστιανικά συνθήματα στους τοίχους της Ιεράς Μονής του Τιμίου Σταυρού, στη Δυτική Ιερουσαλήμ

Loading...


Τo  πρωΐ  της Τετάρτης, 12 Δεκεμβρίου 2012, άγνωστοι της γνωστής οργανώσεως “Price-tag” έγραψαν αντιχριστιανικά συνθήματα εις τους τοίχους της Ιεράς Μονής του Τιμίου Σταυρού, εις την Δυτικήν Ιερουσαλήμ παρά το Εβραϊκόν Κοινοβούλιον-Κνέσετ.
Τα συνθήματα ταύτα εις την Εβραϊκήν γλώσσαν προσβάλλουν λίαν δυσφημιστικώς το πρόσωπον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ως γνωστόν παρόμοια συνθήματα εγράφησαν εις την αυτήν Μονήν και εις το παρελθόν υπό μελών της ιδίας οργανώσεως  αναφέρει  η ιστοσελίδα greeknation.blogspot.com.

Ο ηγούμενος της Μονής Αρχιμανδρίτης π. Κλαύδιος, ενημέρωσε περί τούτων το Πατριαρχείον, η δε Δημαρχία των Ιεροσολύμων μετά της Ισραηλινής Αστυνομίας απέσβεσαν εν συνεχεία τα συνθήματα ταύτα.
Την μεσημβρίαν της ως άνω ημέρας μετέβησαν εις την εν λόγω Ι. Μονήν δι’ ενημέρωσιν ο Γέρων Αρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος μετά του κ. Γιακούμπ Σαλάμε και του κ. Σεζάρ Μαρζήε, εκπροσώπων του Τμήματος Χριστιανικών Υποθέσεων του Υπουργείου Θρησκευμάτων του κράτους του Ισραήλ.

Το Πατριαρχείον, διαμαρτυρόμενον εντόνως, καταδικάζει την προκλητικήν ταύτην πράξιν, ως προσβάλλουσαν την θρησκευτικήν ελευθερίαν, δέεται υπέρ αφέσεως των αμαρτιών των δραστών ταύτης και συνεχίζει την αποστολήν αυτού εις την Αγίαν Γην, την προωθούσαν την ειρήνην, την συνδιαλλαγήν και την αρμονικήν θρησκευτικήν συνύπαρξιν των οπαδών των Αβρααμικών θρησκειών.

Θρησκευτικοί και Κυβερνητικοί παράγοντες του Ισραήλ, εν οις και οι ως άνω αναφερθέντες του Υπουργείου Θρησκευμάτων, κατεδίκασαν απεριφράστως την πράξιν ταύτην και εξέφρασαν την συμπαράστασιν αυτών προς το Πατριαρχείον καταλήγει η ανακοίνωση του ηγούμενου της μονής.tilegrafima.gr