Αντιπροσωπεία του Πολεμικού Ναυτικού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (video)

Loading...


Την Τρίτην, 6ην /19ην Φεβρουαρίου 2013, Αντιπροσωπεία του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδος, αποτελουμένη εκ του Αρχιπλοιάρχου κ. Δημητρίου Μπουραζέλη, του Πλοιάρχου κ. Δημητρίου Καβουλάκου και του Αντιπλοιάρχου κ. Παναγιώτου Οικονομοπούλου, ευρισκόμενοι εις το πλαίσιον ναυτικής συνεργασίας επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον.

Την εν λόγω αντιπροσωπείαν εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και ηυχήθη αυτοίς την άνωθεν ενίσχυσιν εις το έργον αυτών της προστασίας της πατρίδος ημών δια της ναυτικής αυτής δυνάμεως.

Έχοντες τας ευχάς του Μακαριωτάτου, οι Ναυτικοί αντιπρόσωποι ανεχώρησαν δια τον Πανάγιον Τάφον.

{youtube}C4G3tqfO2o4{/youtube}