Άγνωστοι παραβιάζουν το παρεκκλήσι της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα

Loading...


Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων διαμαρτύρεται εντόνως και καταδικάζει  κατηγορηματικώς την διενεργηθείσαν την Κυριακήν, 9ην | 22αν Δεκεμβρίου 2013,

υπό αγνώστων φανατικών θρησκευομένων στοιχείων, κατοίκων της περιοχής του Τάφου του Δαβίδ, παραβίασιν του κιγκλιδώματος του προσκυνήματος του παρεκκλησίου της Πεντηκοστής και εκρίζωσιν των πέριξ αυτού  δενδρυλλίων, ιδιοκτησίας του Πατριαρχείου νοτιοανατολικώς της Ιερατικής Σχολής και του κοιμητηρίου και προέβη εις καταγγελίαν προς την Ισραηλιτικήν Αστυνομίαν.

Δείτε τις φωτογραφίες:

alt
alt
alt