Το ετήσιο μνημόσυνο των Αγιοταφιτών πατέρων (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Το ετήσιο μνημόσυνο των Αγιοταφιτών πατέρων έλαβε χώρα στους Αγίους Τόπους την περασμένη Κυριακή….

Αναλυτικά: 

Την Κυριακήν, 22αν Δεκεμβρίου/4ην Ιανουαρίου 2015, ετελέσθη συμφώνως προς την ανέκαθεν προσκυνηματικήν τάξιν της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος μνημόσυνον των απ’ αρχής κεκοιμημένων μελών αυτής, Πατριαρχών, Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακόνων, μοναχών και μοναζουσών εις το Καθολικόν του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως.

Τού μνημοσύνου προηγήθη η θεία Λειτουργία, ης προεξήρξεν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης. Μετά την απόλυσιν της θείας Λειτουργίας, ετελέσθη το μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των προαναπαυσαμένων πατέρων, ούτινος προεξήρξε η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών ακί Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συμμετεχόντων και συνιερουργούντων Αυτώ των Αρχιερέων και Ιερομονάχων της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος.

Τού μνημοσύνου απολυθέντος, οι Αγιοταφίται ανήλθον εις την αίθουσαν του Πατριαρχείου, ένθα προσηνέχθη η «μακαρία».

 Ετικέτες