Τιμητικοί τίτλοι σε αποφοίτους σχολείου από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Loading...


Τιμητικούς τίτλους στους αποφοίτους του σχολείου του Ταϋμπέ απένειμε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος.

Αναλυτικά: 

Το απόγευμα της Πέμπτης, 1ης /14ης Μαΐου 2015, ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Υπευθύνου των Σχολών του Πατριαρχείου εις το Ισραήλ Αρχιμανδρίτου π. Ιερωνύμου, του Υπευθύνου των Μ.Μ.Ε. εις την Αραβικήν Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ήσσα Μούσλεχ, μετέβη εις την γειτνιάζουσαν τη πόλει της Ραμάλλας αρχαιοτάτην και ωραιοτάτην πόλιν του Τάϋμπε.
Η επίσκεψις αύτη εγένετο επί τω σκοπώ της απονομής των τίτλων εις τους αποφοίτους του εν τη πόλει ταύτη σχολείου του Πατριαρχείου διά τα τέκνα της Κοινότητος αυτού και των τέκνων των οικογενειών της πόλεως ταύτης, ανεξαρτήτως θρησκεύματος.

Φθάσας εις την πόλιν ταύτην ο Μακαριώτατος, εγένετο δεκτός προ της εισόδου της αιθούσης τελετών απονομής των τίτλων υπό της Διευθυντρίας του σχολείου κας Αμπίρ Χούρη, των καθηγητών, των αποφοίτων και των γονέων αυτών.

Η λίαν καλώς ωργανωμένη τελετή αύτη ήρχισε διά της παρελάσεως των 21 αποφοίτων προ του Μακαριωτάτου, της τηρήσεως ενός λεπτού σιγής διά τους Παλαιστινίους πεσόντας και της απαγγελίας του Παλαιστινιακού Εθνικού Ύμνου.

Η τελετή εσυνεχίσθη διά της προσφωνήσεως της Διευθυντρίας της Σχολής και της προσφωνήσεως των αποφοίτων, ενός εις την Αραβικήν και ενός εις την Αγγλικήν γλώσσαν και διά της εκτελέσεως υπό των νέων και νεανίδων Παλαιστινιακών πατριωτικών χορών.

Το πρόγραμμα κατέκλεισεν η προσφώνησις του Μακαριωτάτου διά στόματος π. Ήσσα Μούσλεχ αραβιστί, αναρτηθησομένης προσεχώς.

Μετά δε ταύτα ο Μακαριώτατος απένειμε εις ένα έκαστον των αποφοίτων τον τίτλον αυτού, ευχόμενος καλήν φοιτητικήν και επαγγελματικήν σταδιοδρομίαν.

Μαθηταί, καθηγηταί και γονείς ηυχαρίστησαν τον Μακαριώτατον διά την συντήρησιν του σχολείου υπό του Πατριαρχείου και διά την προσγινομένην αυτοίς τιμήν εκ της παρουσίας Αυτού εις την τελετήν.Ετικέτες