Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Κελαδίωνος (ΦΩΤΟ)

Loading...


Υπό του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου τελέστηκε το τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Κελαδίωνος.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το Πατριαρχείο αναφέρει:

Την πρωίαν του Σαββάτου, 22ας Νοεμβρίου/ 5ης Δεκεμβρίου 2015, ετελέσθη χρεωστικώς και καθηκόντως υπό της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος εις θείαν Λειτουργίαν επί του Φρικτού Γολγοθά το τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Μακαριστού Αγιοταφίτου Γέροντος Καμαράση και ταμίου του Ιερού Κοινού διατελέσαντος, μακαριστού Αρχιμανδρίτου Κελαδίωνος.

Της θείας Λειτουργίας προεξήρξεν ο Γραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, του Μνημοσύνου δε επί τω τέλει της Λειτουργίας η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, τη συνιερουργία Αγιοταφιτών Αρχιερέων και Ιερομονάχων και συμπροσευχή μοναχών, μοναζουσών και ευσεβούς λαού του Κυρίου.

Μετά την θείαν Λειτουργίαν ο Μακαριώτατος, οι Πατέρες και πάντες οι τιμήσαντες την μνήμην του εκλιπόντος διά της συμμετοχής αυτών εις το Μνημόσυνον ανήλθον εις το Πατριαρχείον, ένθα λαβόντες τα κόλλυβα είπον το «αιωνία η μνήμη» και ηυχήθησαν υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αυτού εν χώρα ζώντων μετά δικαίων και οσίων.

0712jer.JPG
0712jer1.JPG
0712jer2.jpg
0712jer3.jpg
0712jer4.jpg
0712jer5.jpg


Ετικέτες