Συνάντηση Αρχηγών των Εκκλησιών στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

Loading...


Την 11.00 ώραν της Τετάρτης, 26ης Νοεμβρίου/ 9ης Δεκεμβρίου 2015, έλαβε χώραν εις το Πατριαρχείον η από πολλών ετών θεσπισμένη συνάντησις των Αρχηγών των Χριστιανικών Εκκλησιών εις Ιεροσόλυμα.

 Τούς εκπροσώπους των Εκκλησιών τούτων εδέχθη ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και προέστη της Συναντήσεως αυτών, ως Προκαθήμενος της πρώτης Εκκλησίας της Αγίας Γης.

Εις την συνάντησιν ταύτην εγένετο αναφορά εις την μνήμην του μακαριστού Αρχιεπισκόπου της Εκκλησίας των Κοπτών εις Ιεροσόλυμα Άνμπα Αβραάμ, εμελετήθη το κοινόν Μήνυμα των Αρχηγών των Εκκλησιών διά την εορτήν των Χριστουγέννων και ερρυθμίσθησαν αι επί τη εορτή των Χριστουγέννων ανταλλασσόμεναι επισκέψεις μεταξύ των Εκκλησιών.

 

 

 

 Ετικέτες