Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων το Μουσικό Σχολείο Αλίμου (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων βρέθηκε την περασμένη Πέμπτη το ΜΟυσικό Σχολείο Αλίμου….

Αναλυτικά: 

Την Πέμπτην, 10ην / 23ην Απριλίου 2015, ομάς τριάκοντα μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αλίμου, συνοδευόμενοι υπό γονέων αυτών, υπό την αιγίδα της μουσικού καθηγητρίας κ. Ιωάννας Αγγέλου και άλλων καθηγητών επεσκέφθησαν τον Μακαριώτατον Πατέρα και Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης η χορωδία των μαθητών έψαλλε εκκλησιαστικούς ύμνους και τον Πολυχρονισμόν του Μακαριωτάτου, ο οποίος και ηυλόγησεν αυτούς και ηυχήθη καλήν επιτυχίαν εις την μουσικήν αυτών εκδήλωσιν εις την Ιεράν Μονήν του Προφήτου Ηλιού σήμερον, Παρασκευήν 9ην /24ην Απριλίου 2015, 6.00 μ.μ. ώραν.

 Ετικέτες