Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ο Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Ο Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος μαζί με προσκυνητές από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Το Σάββατον, 17ην /30ην Ιανουαρίου 2016, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αυστροουγγαρίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Αρσένιος, ηγούμενος 50μελούς ομάδος προσκυνητών εκ της θεοσώστου Μητροπόλεως αυτού, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Αυστροουγγαρίας κ. Αρσένιον και την προσκυνηματικήν ομάδα αυτού εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Εις το πλαίσιον της συναντήσεως ταύτης έλαβε χώραν ενδιαφέρουσα συζήτησις περί της σημασίας των Ιεροσολύμων ως πόλεως Αγίας, ενσαρκούσης την Ιεράν Ιστορίαν, αρχίζουσαν από της Παλαιάς Διαθήκης και τελειωθείσαν εις τους χρόνους της Καινής διά του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διό και η Ιερουσαλήμ προκαλεί σήμερον το ενδιαφέρον ουχί μόνον των θρησκευτικών αλλά και των πολιτικών παραγόντων.

Επί τούτοις έλαβε χώραν η ανταλλαγή των αδελφικών δώρων και η έκφρασις επιθυμίας του Μητροπολίτου Αυστροουγγαρίας να λειτουργήση εις την Ιεράν Μονήν Χοζεβά εις την λειτουργίαν της αγιοκατατάξεως του Αγίου Ιωάννου του νέου Χοζεβίτου, εις τον Πανάγιον Τάφον και εις την Γεθσημανήν, ήτις επιθυμία επευλογήθη ανεπιφυλάκτως υπό του Μακαριωτάτου.

0102JER.JPG
0102JER1.JPG
0102JER2.JPG
0102JER3.JPG
0102JER4.JPG
0102JER5.JPG


Ετικέτες