Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα

Loading...


Την Τετάρτην, 9ην Ιουλίου, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου εν Ελλάδι, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Δαμιανός, ηγούμενος πεντηκονταμελούς προσκυνηματικής ομάδος ιερέων και πιστών εκ των εν Ελλάδι ιερών μετοχίων της Σιωνίτιδος Εκκλησίας, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον Έξαρχον του Παναγίου Τάφου εν Ελλάδι και τους μετ’ αυτού προσκυνητάς εδέχθη φιλοφρόνως ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και Αγιοταφίται Πατέρες.

Εν τη αρχή της επισκέψεως ταύτης ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου εν Ελλάδι εξέφρασε βαθείαν την ευγνωμοσύνην προς τον Θεόν επί τη επισκέψει αυτού και των ευσεβών Χριστιανών εις την αγίαν Γην, τα Προσκυνήματα της οποίας ως άξιος φρουρός απ’ αιώνων διαφυλάσσει το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων και η εν αυτώ Αγιοταφιτική Αδελφότης και την αφοσίωσιν προς τον Πατέρα και Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον Γ’ διά την προσγενομένην αυτώ τιμήν, ήτοι της εκπροσωπήσεως της Σιωνίτιδος Εκκλησίας εις την φιλτάτην πατρίδα ημών Ελλάδα.

Απαντών ο Μακαριώτατος, ηυχαρίστησε τον Έξαρχον του Παναγίου Τάφου εν Ελλάδι διά την ανάληψιν της προσκυνηματικής πρωτοβουλίας ταύτης και εξήγησεν εις τους ευλαβείς προσκυνητάς την σημασίαν της προσκυνηματικής θεωρίας αυτών ως πράξεως πνευματικής οικοδομής, ενισχυτικής της πίστεως και αγιαστικής συντελούσης τα μέγιστα εις σωτηρίαν.

Μετά τους οικοδομητικούς λόγους τούτους ο Μακαριώτατος απένειμε σταυρόν επιστήθιον εις τους ιερείς και ευλογίας Ιεροσολυμιτικάς εις τους προσκυνητάς.

Ακολούθως οι προσκυνηταί έλαβον την ευλογίαν του Μακαριωτάτου διά την συνέχισιν και την ευόδωσιν της προσκυνηματικής θεωρίας αυτών.

Μετά των προσκυνητών αυτών ήσαν οι κ.κ. Κουρλαμάνης Φώτιος, Πρόεδρος της εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων, Οικονόμου Αδαμαντία, Αντιεισαγγελεύς Εφετών, Παπακώστα Ελένη, Ειρηνοδίκης Αγρινίου, Κορδορούμπας Ευθύμιος, Ταξίαρχος ε.α. Τζουμελέκας Χρήστος, Υποστράτηγος ε.α και άλλοι.

Εις ανάμνησιν της επισκέψεως ο κ. Κουρλαμάνης προσέφερε  τω Μακαριωτάτω εκ μέρους των Ευρυτάνων Επιστημόνων τόμον με τίτλον: «Η Προσφορά της Εκκλησίας στη Δεκαετία του Σαράντα».Ετικέτες