Τίμιο Ξύλο από τα Ιεροσόλυμα θα μεταφέρει στην Κύπρο ο Πατριάρχης Θεόφιλος

Loading...


Επιμέλεια: Γιώργος Θεοχάρης

Συλλείτουργο με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, κ. Χρυσόστομο, θα τελέσει την ερχόμενη εβδομάδα -Σάββατο 10 Μαϊου-ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κ. Θεόφιλος, ο οποίος θα επισκεφθεί την Κύπρο για να εγκαινιάσει τον Ιερό Ναό της εκεί Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου, που τιμάται στην Ανάληψη του Κυρίου και στη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου που καταγόταν από την Μεγαλόνησο.Εν τω μεταξύ, θα μεταφερθεί και Τίμιο Ξύλο από τα Ιεροσόλυμα στα πλαίσια των εγκαινίων.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων:

 

Ἡ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Κύπρον, φέρει εἰς γνῶσιν τῶν ἐνδιαφερομένων, ὃτι τό Σάββατον, 10ην Μαΐου, 2014 καί ὣραν 7.00, θά λάβῃ χώραν ὁ Ὂρθρος καί ἡ Τελετή τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ αὐτῆς, τιμωμένου εἰς τήν Θείαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἀνάληψιν καί εἰς τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Ἁγιοταφίτου. (Ἀρχιμανδρίτου Κυπριανού 4, Λευκωσία 1015).

Τῆς Τελετῆς τῶν Ἐγκαινίων θά προστῇ ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης τῶν Ἱεροσολύμων καί πάσης Παλαιστίνης κ. κ. Θεόφιλος ὁ Γ΄, καί θά ἀκολουθήσῃ Συλλείτουργον, μετά τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου τοῦ Β΄, πλαισιουμένων τῶν Προκαθημένων καί ὑπό ἂλλων Ἱεραρχῶν τῶν Ἐκκλησιῶν Ἱεροσολύμων καί Κύπρου.
Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης κ. κ. Θεόφιλος, ἐπί τῷ γεγονότι τῶν Ἐγκαινίων, μεταφέρει πρός προσκύνησιν καί ἁγιασμόν τῶν εὐλαβῶν πιστῶν, Τεμάχιον Τιμίου Ξύλου, τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου, ἐνσωματούμενον εἰς τήν Ἱεράν Εἰκόνα τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ ὑποδοχή τοῦ Τιμίου Ξύλου θά λάβῃ χώραν εἰς τήν Ἐξαρχίαν, ὣραν 9.00 καί θά ἐκτίθεται πρός προσκύνησιν, ἀπό τῆς 9ης ἓως τῆς 11ης Μαΐου, ἑσπέρας, ὃτε ὁ Μακαριώτατος ἐπιστρέφει εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Εἰς τήν τελετήν ἀναμένονται νά παραστοῦν Ἀρχιερεῖς, Ἐκπρόσωποι τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, Βουλευταί, Πρέσβεις καί ἂλλοι ἐπίσημοι.
Τήν παραμονήν τῶν Ἐγκαινίων, Παρασκευήν, 9ην Μαΐου καί ὣραν 18.00, θά τελεσθῇ πανηγυρικός Ἑσπερινός, κατά τόν ὁποῖον θά χοροστατήσῃ ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης κ.κ. Θεόφιλος.
Τό Σάββατον, 10ην Μαΐου καί ὣραν 18.00 θά τελεσθῇ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, χοροστατοῦντος Ἀρχιερέως τῆς Συνοδείας τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου.
Τήν Κυριακήν, 11ην Μαΐου καί ὣραν 6.30, ἂρχεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὂρθρου καί ἐν συνεχείᾳ, θά τελεσθῇ Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία.
Ὣραν 18.00, θά τελεσθῇ δέησις πρό τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
 Ετικέτες