Σειρά συναντήσεων του Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Επαφές με εκπροσώπους Εκκλησιών αλλά και πολιτικά πρόσωπα είχε τις προηγούμενες ημέρες ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.Θεόφιλος, όπου συζητήθηκαν θέματα του Πατριαρχείου και κοινού ενδιαφέροντος ζητήματα.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει: «Από 5ης/18ης Ιουνίου έως και 11ης /24ης Ιουνίου 2015, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εδέχθη εις την αίθουσαν του Πατριαρχείου τους κάτωθι επισκέπτας:

α. Τη 5η/18η Ιουνίου τον Αμερικανόν Πρόξενον εις Ιεροσόλυμα Mr. Michael Ratney, όστις προσέφερε τω Μακαριωτάτω φωτογραφίαν του Παναγίου Τάφου κατά την τελετήν του Αγίου Φωτός.

β. Τη 7η/20η Ιουνίου, τον π. Νικόλαον Μπάσσαλ, ιερέα εις το Αμπού Σναν και το Συμβούλιον της Κοινότητος της κώμης ταύτης, εις τον οποίον και απένειμε το οφφίκιον του Οικονόμου.

γ. Τη 11η/24η Ιουνίου τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Νουβίας κ. Νάρκισσον μετά του Αρχιμανδρίτου π. Ναρκίσσου, ηγουμένου εις Μπετζάλλαν.

δ. Ομοίως, τη 11η/24η Ιουνίου, τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βεσσαραβίας κ. Πέτρον μετά μικράς συνοδείας.

Κατά την διάρκειαν των συναντήσεων αυτών, ο Μακαριώτατος μεταξύ άλλων ανεφέρθη και εις το εκπαιδευτικόν έργον, το οποίον επιτελεί το Πατριαρχείον και εις τα διάφορα ιδρύματα αυτού, τα οποία λειτουργούν εις την Αγίαν Γην, τη αιγίδι αυτού.

Μετά το τέλος των συναντήσεων ο Μακαριώτατος εφωδίασεν τους εκλεκτούς επισκέπτας με τα δώρα της αγάπης Αυτού».

2406jer.jpg
2406jer1.jpg
2406jer2.jpg
2406jer3.jpg
2406jer4.jpg
2406jer5.jpg
2406jer6.jpg


Ετικέτες