Ποιμαντική επίσκεψη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων στην Ιορδανία(ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Παρασκευήν, 28ην Νοεμβρίου/ 11ην Δεκεμβρίου 2015, η Α.Θ.Μ. ο  Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Υπευθύνου των Μ.Μ.Ε. του Πατριαρχείου εις την Αραβικήν γλώσσαν π. Ήσσα Μούσλεχ και του Αρχιδιακόνου π. Ευλογίου, διήλθε την γέφυραν του Ιορδάνου ποταμού, την πλησίον του τόπου της Βαπτίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και έφθασεν εις την μεγαλόπολιν Φχες, προάστειον του Αμμάν της Ιορδανίας.

Ενταύθα ο Μακαριώτατος μετά την τέλεσιν της θ. Λειτουργίας προεξήρξε του τεσσαρακονθημέρου Μνημοσύνου του εν αφοσιώσει υπηρετήσαντος εις την Ελληνορθόδοξον Κοινότητα της κώμης ταύτης μακαριστού ᾽Ηλιάς Σουές, συνιερουργούντων Αυτώ του ηγουμένου της Κοινότητος ταύτης Αγιοταφίτου Αρχιμανδρίτου π. Ιερωνύμου και των εφημερίων της Κοινότητος ταύτης και άλλων Κοινοτήτων και προσευχομένων των συγγενών του εκλιπόντος και άλλων μελών της Κοινότητος.
Προς τιμήν της μνήμης αυτού ωμίλησεν ο Μακαριώτατος διά της κάτωθι προσφωνήσεως αυτού αραβιστί ίδε:
http://www.jp-newsgate.net/ar/2015/12/11/16843

Μετά την διανομήν του αντιδώρου υπό του Μακαριωτάτου, οι συγγενείς του εκλιπόντος εδέχθησαν τα συλλυπητήρια διά τον αγαπητόν ιερέα της οικογενείας αυτών εις το ηγουμενείον.

Β´ Επίσκεψις εις Μάρκαν.
Το απόγευμα της ιδίας ημέρας ο Μακαριώτατος επεσκέφθη δι᾽ ηθικήν συμπαράστασιν και ενίσχυσιν τον εις την συνοικίαν Μάρκαν του Αμμάν κατά τα τελευταία έτη τη οικονομική συνδρομή του Πατριαρχείου και άλλων χορηγών φροντίδι και επιμελεία του πρεσβυτέρου π. Ήσσα Αγιάς εκ του μηδενός εις γην παραχωρηθείσαν υπό της Ιορδανικής Κυβερνήσεως ανεγερθέντα ιερόν ναόν του αγίου Νικολάου, προσφάτως δεχθέντα εμπρησμόν υπό αγνώστων εις το Ιερόν Βήμα αυτού.

 Γ´ Συνάντησις μετά της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Το εσπέρας της αυτής ημέρας ο Μακαριώτατος και η συνοδεία Αυτού εδέχθη εις την εν Αμμάν Μητρόπολιν εκπροσώπους της υπ᾽ Αυτού συσταθείσης Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία εξέθεσε Αυτώ προβλήματα απασχολούντα το εν Αμμάν ποίμνιον Αυτού, ως είναι τα εγκαίνια ιερών Ναών εις Ιορδανίαν, η εκδήλωσις του Πανεπιστημίου της Κύπρου UKLAN υπέρ των Συρίων προσφύγων, η οικονομική συμπαράστασις εις την εμπρησθείσαν εκκλησίαν του Αγίου Νικολάου Μάρκας, η ίδρυσις ταμείου φοιτητού, η ίδρυσις σχολείου εις Σάλτην, Άζλούν και άλλας πόλεις της Ιορδανίας και η προσεχής σύγκλησις της ολομελείας της Συμβουλευτικής Επιτροπής.Ετικέτες