Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: «Τεχνικός ο όρος Εκκλησία για τους ετερόδοξους-Το δόγμα δεν καταπολεμά την αγάπη»

Loading...


Τις θέσεις της ενόψει της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης έκανε γνωστή μέσω ανακοίνωσης το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων που κάνει λόγο για την ανάγκη ενότητας.

Το ανακοινωθέν αναφέρει:

Σήμερον, 28ην Μαΐου/10ην Ιουνίου 2016, επομένην της Δεσποτικής εορτής της Αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εγκρίσει της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, αναρτάται ως απάντησις διά πάντα ερωτήσαντα η τοποθέτησις του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ως εκτίθεται εις την κάτωθι επισυναπτομένην μελέτην του Συμβούλου του Πατριαρχείου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Κανονικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Γιάγκου διά την ομοφώνω Πανορθοδόξω διαγνώμη αποφασισθείσαν σύγκλησιν της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας, από 16ης έως 26ης Ιουνίου 2016 εις την Ορθόδοξον Ακαδημίαν εν τη Ιερά Μονή Κολυμπαρίου Χανίων Κρήτης.

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

{google_docs}http://www.vimaorthodoxias.gr/images/av42/001jerus.pdf{/google_docs}