Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (φωτο & video)

Loading...


Την Τρίτην, 26ην Φεβρουαρίου/11ην Μαρτίου 2014, ο Υπουργός Τουρισμού του Ισραήλ κ. Landau Uzi, συνοδευόμενος υπό συνεργατών αυτού επεσκέφθη το Πατριαρχείον. Τον εξοχώτατον κ. Υπουργόν υπεδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Εις το πλαίσιον της συναντήσεως αυτής ο Μακαριώτατος ηυχαρίστησε τον κ. Υπουργόν διά την υπό του Υπουργείου έγκρισιν του αιτήματος παροχής ύδατος εις την Ιεράν Μονήν του Θαβωρίου Όρους και ανεφέρθη εις το θέμα της ανετωτέρας και ανεμποδίστου προσβάσεως των προσκυνητών εις τον Ναόν της Αναστάσεως, εις την εν τω Μεγάλω Σαββάτω Τελετήν του Αγίου Φωτός και εις την αναμενόμενην επίσκεψιν του Πάπα και του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου τον προσεχή Μάιον.

Ο Υπουργός ανταποκρινόμενος είπεν εις τον Μακαριώτατον ότι διά τα θέματα αυτά και εις ο τι άλλο το Πατριαρχείον έχει ανάγκην, το Υπουργείον Τουρισμού προθυμοποιείται ανεπιφυλάκτως να βοηθήση και να συμπαρασταθή.

Εις ανάμνησιν της επισκέψεως ταύτης, ο Μακαριώτατος και  ο κ. Υπουργός αντήλλαξαν τα καθιερωμένα δώρα.

{youtube}17VF7lPSaOI{/youtube}

alt
alt
alt
altΕτικέτες