Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Loading...


Ευρύ φάσμα θεμάτων συζήτησαν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, που συναντήθηκαν χθες στην έδρα του Πατριαρχείου.

Ηταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση όπου οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις.

Όπως μας ενημερώνει το Πατριαρχείο: «Την Τετάρτην, 9ην/ 22ραν Οκτωβρίου 2014, ο εξοχώτατος Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας κ. Pavlo Klimkin, συνοδευόμενος υπό του Πρέσβεως της χώρας αυτού εις Τελ Αβίβ και κλιμακίου συνεργατών αυτού επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον εξοχώτατον Υπουργόν και την συνοδείαν αυτού εδέχθησαν ενθέρμως η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και Αγιοαφίται πατέρες. Εις την επίσκεψιν ταύτην έλαβε χώραν ενδιαφέρουσα συζήτησις περί των αρχών και αξιών της Ορθοδοξίας και περί της δυσκολίας της διαφυλάξεως αυτών, λόγω της επικρατούσης σήμερον πρακτικής της Παγκοσμιοποιήσεως και των όρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Λόγος εγένετο ωσαύτως και περί της μη αναμείξεως της Εκκλησίας εις τα πολιτικά πράγματα.

Επί τη ευκαιρία ταύτη ο Μακαριώτατος απένειμε εις τον κ. Pavlo Klimkin την τιμητικήν διάκρισιν του παρασήμου του Μεγάλου Σταυροφόρου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου εις αναγνώρισιν της προσφοράς αυτού εις την συναλληλίαν Εκκλησίας και Πολιτείας.

Συγκεκινημένος ο Εξοχώτατος κ. Υπουργός ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον και υπεσχέθη ότι δι᾽ όλων των δυνάμεων αυτού θα εξυπηρετή την χώραν αυτού και την Ορθόδοξον Εκκλησίαν εις τον αγώνα αυτής βοηθείας και σωτηρίας του ανθρώπου και εσυνέχισε την πορείαν αυτού διά προσκύνησιν εις τον Πανάγιον Τάφον, εις τον Γολγοθάν και εις τον Ναόν της Αναστάσεως».Ετικέτες