Ο Υπουργός Αμύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ)

Loading...


Την μεσημβρίαν της Τρίτης, 22ας Ιουλίου/4ης Αυγούστου 2015, ο εξοχώτατος Υπουργός Αμύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Χριστοφόρος Φωκαΐδης, τελών εις επίσκεψιν εις το κράτος του Ισραήλ, επεσκέφθη το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων μετά συνεργατών αυτού εκ Κύπρου των κ. Χρίστου Μαλλικίδη, Κωνσταντίνου Φυτίρη, Βασιλείου Πολεμίτου και Δαμιανού Οδυσσέως και μελών της Κυπριακής Πρεσβείας εις Τελ Αβίβ, Πρέσβεως κας. Θεσσαλίας Σάμπου, κ. Μιχαήλ Φυρίλλα και κας Λουΐζας Βαράκλα και του Στρατιωτικού Ακολούθου του Ισραήλ εις Κύπρον κ. Γιουβάλ Γκέρμπου.

Τον εξοχώτατον κ. Υπουργόν και τους συνεργάτας αυτού εδέχθη ενθέρμως οΠατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης ο Μακαριώτατος ανεφέρθη εις τας εξ αρχής αγαστάς σχέσεις Εκκλησίων Ιεροσολύμων και Κύπρου, εις Αγιοταφίτας Κυπρίους Πατέρας και εις την νεοσυσταθείσαν Εξαρχίαν του Πατριαρχείου εις Κύπρον και απένειμεν τω κ. Υπουργώ εικόνα της Θεοτόκου Ιεροσολυμιτίσσης και εις τους συνοδούς αυτού Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας και ηυχήθη επί των ημερών της θητείας αυτού ως Υπουργού Αμύνης να επιτευχθή η δικαία λύσις του Κυπριακού ζητήματος εις μίαν ανεξάρτητον και ηνωμένην Κύπρον, απηλλαγμένην της διαιρέσεως και της Τουρκικής στρατιωτικής κατοχής.

Συγκεκινημένος ο κ. Υπουργός επήνεσε το Πατριαρχείον διά το επιτελούμενον ειρηνευτικόν και συμφιλιωτικόν έργον αυτού και ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον διά τον πολύτιμον χρόνον της υποδοχής Αυτού και το ενδιαφέρον Αυτού διά τον Κυπριακόν λαόν και εζήτησε τας ευλογίας Αυτού διά το εθνικόν πατριωτικόν έργον αυτού.