Ο Πατρ. Ιεροσολύμων έδωσε τίτλους στους αποφοίτους της σχολής Ρέμλης(ΦΩΤΟ)

Loading...


Το εσπέρας του Σαββάτου, 31ης Μαίου/ 13ης Ιουνίου 2015, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του υπευθύνου των Μ.Μ.Ε. του Πατριαρχείου εις την Αραβικήν Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ήσσα Μούσλεχ, μετέβη εις την πόλιν της σημερινής Ρέμλης, αρχαίας Αριμαθαίας.

Εις ταύτην επεσκέφθη την Ιεράν Μονήν του αγίου Ιωσήφ του από Αριμαθαίας και εν ταυτώ του αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ένθα ο φίλεργος και φιλομαθής ηγούμενος π. Νήφων έδειξεν Αυτώ τας λαβούσας χώραν συντηρητικάς και ανακαινιστικάς εργασίας της Μονής.

Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος μετέβη εις την πλησίον της Μονής ευρισκομένην Σχολήν, ιδρυθείσαν υπό της Κοινότητος τη οικονομική ενισχύσει του Πατριαρχείου και δωρητών, εις την οποίαν φοιτούν 650 μαθηταί Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και διδάσκουν 30 καθηγηταί και ηυλόγησε την τελετήν απονομής των τίτλων εις τους πεντήκοντα τέσσαρας αποφοίτους.

Εις την καλώς ωργανωμένην τελετήν ταύτην απονομής των τίτλων ωμίλησεν η Πρόεδρος της Κοινότητος κ. Frieda Manashe, η Διευθύντρια της Σχολής κα Ιλχάμ Μαχούλ, ως και εκπρόσωποι των αποφοίτων, ο δε Μακαριώτατος απηύθυνε την κάτωθι προσφώνησιν Αυτού αραβιστί διά στόματος π. Ήσσα Μούσλεχ,
και απένειμε εις ένα έκαστον των πεντήκοντα τεσσάρων αποφοίτων το απολυτήριον αυτού, συγχαίρων και ευχόμενος αυτοίς καλήν επιτυχίαν εις τον βίον αυτών και δίδων την Πατριαρχικήν ευλογίαν Αυτού διά καλήν επαγγελματικήν σταδιοδρομίαν.

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες