Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων υποδέχεται ομάδα Deans της Αγγλικής εκκλησίας(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Το πρωί της Τρίτης, 21Απριλίου, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εδέχθη στο Πατριαρχείο πεντηκονταμελή ομάδα Deans της Αγγλικανικής Εκκλησίας εις Ιεροσόλυμα, συνοδευομένων υπό των συζύγων αυτών και υπό του Dean της εν Ιεροσολύμοις Αγγλικανικής Εκκλησίας π. Χουσάμ.

Τα μέλη της ομάδος ταύτης επεσκέφθησαν την Αγίαν Γην, διά να γνωρίσουν ταύτην και διά να εργασθούν διά την καλλιτέρευσιν της θέσεως των Χριστιανών εις αυτήν.
Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης ο Μακαριώτατος ωμίλησεν αυτοίς περί των Παναγίων Προσκύνημάτων, του Ναού της Αναστάσεως, της Βασιλικής της Βηθλεέμ και άλλων προσκυνημάτων, ως της αρραγούς στέγης προστασίας των Χριστιανών και ως του τείχους διαφυλάξεως της Χριστιανικής ταυτότητος αυτών και της παραμονής αυτών εις τας πατρογονικάς εστίας αυτών.

Οι ιερωμένοι ούτοι, Πάστορες της της Αγγλικανικής Εκκλησίας, ήκουσαν μετά προσοχής τους λόγους του Μακαριωτάτου και ηυχαρίστησαν Αυτόν, λέγοντες ότι οι λόγοι ούτοι θα αποβούν χρησιμώτατοι εις αυτούς διά την υπηρεσίαν αυτών εις την Εκκλησίαν αυτών.

Οι εν λόγω επισκέπται εξέφρασαν ιδιαιτέρας ευχαριστίας διά τους λόγους του Μακαριωτάτου, λέγοντος ότι η αγιότης της Ιερουσαλήμ οφείλεται εις το ότι η γη αύτη έχει ποτισθή εκ του αίματος των προφητών και του σταυρικού αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

 

 

 

 

 

 Ετικέτες