Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων παρασημοφόρησε τον Μητροπολίτη Κιτίου (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Σε εγκάρδιο, αλλά και συγκινησιακά φορτισμένο, κλίμα συναντήθηκαν στα Ιεροσόλυμα, ο Πατριάρχης κ. Θεόφιλος με τον Μητροπολίτη Κιτίου, κ.Χρυσόστομο.

Οι δύο ιεράρχες αντάλλαξαν θερμά λόγια φιλίας, ενώ ο Παναγιώτατος Πατριάρχης τίμησε τον Μητροπολίτη με το παράσημο του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου.

Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων: «Την Τετάρτην, 11ην /24ην Σεπτεμβρίου 2014, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εδέχθη εις επίσκεψιν τον Ιερώτατον Μητροπολίτην Κιτίου κ. Χρυσόστομον της Εκκλησίας της Κύπρου, συμμετέχοντα εις την 6ην Συνάντησιν της Διεθνούς Επιτροπής Διαλόγου Ορθοδόξων και Αγγλικανών εις Ιεροσόλυμα και παρέμεινε μετά την λήξιν ταύτης εις το Πατριαρχείον, ίνα συνεορτάση μετ’ Αυτού την εορτήν της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

Ο Μακαριώτατος, δοθείσης της ευκαιρίας της επισκέψεως του Αγίου Κιτίου, επαρασημοφόρησεν αυτόν διά της διακρίσεως του μεγάλου Σταυροφόρου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου, λέγων αυτώ ότι τοιαύτη τιμητική διάκρισις απονέμεται αυτώ επαξίως διά την αδιάλειπτον εκδήλωσιν αγάπης και συμπαραστάσεως αυτού προς το ημέτερον ποίμνιον των Ορθοδόξων εν γένει και διά την παροχήν αβραμιαίας φιλοξενίας υπ’ αυτού κατά τας εν Κύπρω επισκέψεις Αυτού, ιδία δε διά την αμέριστον αυτού βοήθειαν και συμπαράστασιν προς την εν Κύπρω Εξαρχίαν του Παναγίου Τάφου και τον Ιερώτατον Μητροπολίτην Βόστρων κ. Τιμόθεον.

Συγκεκινημένος βαθύτατα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον, λέγων ότι αισθάνεται ιδιαιτέραν τιμήν διά την διάκρισιν ταύτην και έτι περαιτέρω δεσμεύεται, ίνα συνεχίση να συμπαρίσταται οιωδήποτε τρόπω εις την μαρτυρικήν παρουσίαν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εις τον αγώνα αυτού διά την διαφύλαξιν του προσκυνηματικού και ποιμαντικού αυτού έργου.

Λέγων ταύτα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιτίου, επέδωσεν ασημένιον δίσκον εις τον Μακαριώτατον και DVD εκ του εορτασμού του Ιωβηλαίου αυτού».

ier.jpg
ier1.jpg
ier2.jpg
ier3.jpg
ier4.jpg
ier5.jpg
 Ετικέτες