Ο Μητροπολίτης Ναζαρέτ εορτάζει το Χρυσό Ιωβηλαίο της αρχιερωσύνης του

Loading...


Την Κυριακήν, 29ην Σεπτεμβρίου/ 12ην Οκτωβρίου 2014, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός εορτάζων την ονομαστικήν εορτήν αυτού επί τη μνήμη του οσίου πατρός ημών Κυριακού του αναχωρητού εώρτασε και το χρυσούν ιωβηλαίον της ιερωσύνης αυτού, ήτοι πεντήκοντα έτη ευδοκίμου και αφωσιωμένης διακονίας εις την Μητέρα των Εκκλησιών και την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα.

Επί τω γεγονότι τούτω ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ ετέλεσε την θείαν Λειτουργίαν εις τον Ιερόν Ναόν του Ευαγγελισμού του Προσκυνήματος της Ναζαρέτ, ακολούθως δε παρέθεσεν εν τη Μητροπόλει της Ναζαρέτ δεξίωσιν, εις την οποίαν προσεκλήθησαν ιερείς και μέλη της Μητροπόλεως Ναζαρέτ και ενοριών άλλων πόλεων, ο κ. Σεζάρ Μαρζήε, Διευθυντής του Τμήματος Χριστιανικών Υποθέσεων του Ισραήλ και άλλοι.

Την δεξίωσιν ταύτην ετίμησε διά της παρουσίας Αυτού η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, Όστις επήνεσεν τον εορτάζοντα Μητροπολίτην διά την εν υπακοή ιερατικήν και αρχιερατικήν διακονίαν αυτού και προσεφώνησεν αυτόν διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού αραβιστί, ίδε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον:Ετικέτες