Ο Κύπριος Υπ.Υγείας στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Την ευλογία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.Θεόφιλου έλαβε ο Υπουργός Υγείας της Κύπρου και η συνοδεία του, που τον επισκέφθηκαν χθες στο Πατριαρχείο.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την Τετάρτην, 7ην/20ην Ιανουαρίου 2016, ο Υπουργός Υγιείας της Κύπρου Δρ. Γεώργιος Παμπορίδης, συνοδευόμενος υπό συνεργατών αυτού, Δρ. Όλγας Καλακούτα, Διευθυντρίας Ιατρικού Τμήματος, κ. Αναστασία Ανθούση, Διευθυντρίας Γραφείου Υπουργού, κ. Αναστασίου Ιωάννου, και υπό της Πρέσβεως της Κυπριακής Δημοκρατίας εις το Ισραήλ κ.Θεσσαλίας- Σαλίνας Σιάμπου, και της δ/δος Λουΐζας Βαράκλας επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον εξοχώτατον κ. Υπουργόν υπεδέχθη ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Ο κ. Υπουργός ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον, διότι ερχόμενος εις το Ισραήλ διά συνεργασίαν επί θεμάτων υγιείας μετά παραγόντων της Ιατρικής και Υγιεινής του κράτους του Ισραήλ είχε την τιμήν και την ευλογίαν να επισκεφθή το Πατριαρχείον και τον Πανάγιον Τάφον.

Ανταποκρινόμενος ο Μακαριώτατος, εξέφρασε την χαράν Αυτού επί τη επισκέψει ταύτη του Υπουργού, διότι βλέπει ότι διά ταύτης συνεχίζονται αι ανέκαθεν αγασταί σχέσεις μεταξύ της Κυπριακής Εκκλησίας και Πολιτείας και του Πατριαρχείου, καρπός των οποίων υπήρξαν Κύπριοι Αγιοταφίται Πατέρες, οι οποίοι υπηρέτησαν αφωσιωμένως το Πατριαρχείον, επισφράγισις δε τούτων ήτο ο Άγιος Ιερομάρτυς Φιλούμενος, ο Αγιοταφίτης ο Νέος.

Μετά την ανταλλαγήν των προσφωνήσεων και των δώρων, ο κ. Υπουργός λαβών την ευλογίαν του Μακαριωτάτου εσυνέχισε την επίσκεψιν αυτού διά προσκύνησιν εις τον Ναόν της Αναστάσεως.

2101jer (1).jpg
2101jer (2).jpg
2101jer (3).jpg
2101jer (4).jpg
2101jer (5).jpg
2101jer (6).jpg


Ετικέτες