1

Ο Κων.Τσιάρας στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (φωτο)

Την Δευτέραν, 29ην Απριλίου/12ην Μαΐου 2014, ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας συνοδευόμενος υπό του Πρέσβεως της Ελλάδος εις το Ισραήλ, κ. Λαμπρίδη και του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη και τινων συνεργατών αυτού επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον πρώην υφυπουργόν Εξωτερικών εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά του Πατριαρχικού Επιτρόπου Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και τινων άλλων Αγιοταφιτών.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης διεξήχθη ενδιαφέρουσα συζήτησις περί των λαβόντων χώραν εγκαινίων της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου εις Κύπρον και περί της αναμενομένης επισκέψεως του Πάπα Ρώμης κ. Φραγκίσκου και του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου και περί του έργου, το οποίον καλείται να επιτελέση το Πατριαρχείον εις το πλαίσιον των γεγονότων τούτων.

Επί τη ευκαιρία της επισκέψεως ταύτης ο Μακαριώτατος απένειμεν εις τον κ. Τσιάραν την τιμητικήν διάκρισιν του Ανωτάτου Ταξιάρχου του τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου διά την συμπαράστασιν αυτού εις την επίλυσιν θεμάτων αφορώντων εις το Πατριαρχείον.

Συγκεκινημένος ο κ. Τσιάρας ηυχαρίστησε διά την τιμητικήν διάκρισιν και εδεσμεύθη να συνεχίση την συμπαράστασιν αυτού προς το Πατριαρχείον, το οποίον μετά συνέσεως και διακρίσεως ποιμαίνει ο Μακαριώτατος και ανεχώρησε εκ του Πατριαρχείου, διά να προσκυνήση εις τον Πανάγιον Τάφον.

TSA2.jpg
TSA3.jpg
 
TSA5.jpg
TSA6.jpg