Ο δήμαρχος Ιεροσολύμων στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Ο Δήμαρχος Ιεροσολύμων επισκέφτηκε το Πατριαρχείο, αντάλαξε δώρα και απόψεις με τον Πατριάρχη Θεόφιλο

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την επίσκεψη.

Την Δευτέραν, 13ην/26ην Ιανουαρίου 2015, ο Δήμαρχος Ιεροσολύμων κ. Νιρ Μπαρκάτ μετά συνεργατών αυτού επεσκέφθη το Πατριαρχείον.
Τον κ. Δήμαρχον και το κλιμάκιον αυτού εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών. Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης έλαβε χώραν ενδιαφέρουσα συζήτησις περί της ασφαλούς προσβάσεως και διαμονής των προσκυνητών εις τα Ιεροσόλυμα και την λοιπήν Αγίαν Γην και περί της διευκολύνσεως προσελεύσεως αυτών εις την Τελετήν του Αγίου Φωτός το Μέγα Σάββατον.
Μνεία ωσαύτως εγένετο και περί της επιλύσεως των δημιουργουμένων εις βάρος του Πατριαρχείου προβλημάτων εις το Προσκύνημα της Αγίας Σιών υπό των γειτόνων αυτού.

Εις την συνάντησιν αυτήν ο κ. Δήμαρχος εξεδήλωσε την διάθεσιν αυτού διά την αποτελεσματικήν καταπολέμησιν των φαινομένων βίας, των διαταρασσόντων την ήρεμον ζωήν των πολιτών της Ιερουσαλήμ.
Επί τη επισκέψει ταύτη ο Δήμαρχος προσέφερεν εις τον Μακαριώτατον κάλαθον χριστουγεννιάτικων γλυκισμάτων, ο δε Μακαριώτατος εις τον κ. Δήμαρχον αργυράν Επτάφωτον Λυχνίαν.

 

 Ετικέτες