Οι πασχαλινές επισκέψεις χριστιανικών κοινοτήτων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (φωτο & βιντεο)

Loading...


Από Τετάρτης Διακαινησίμου 10ης / 23ης Απριλίου 2014 και εξής έλαβον χώραν αι πασχάλιοι επισκέψεις των μελών των Ελληνορθοδόξων (Rum Orthodox) Κοινοτήτων εις το Πατριαρχείον, προερχομένων εξ Ιεροσολύμων, εξ άλλων πόλεων και κωμών της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου, ήτοι της Βηθλεέμ, της Μπετζάλλας, του Χωρίου των Ποιμένων, της Τζίφνας, Μπιρζέτ, Ρέμλης, και Αμπούντ, ομοίως δε και προσκυνητών εκ Ρωσίας, Ρουμανίας και Σερβίας.

Τούς επισκέπτας τούτους, ιερείς και λαικούς υποβάλλοντας τα σέβη αυτών εδέχθη μετά Πασχαλίων ευχών ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων και ήκουσεν αυτούς ψάλλοντας το «Χριστός Ανέστη» και το «Αναστάσεως ημέρα» ελληνιστί και εις την ιδίαν αυτών γλώσσαν, ηυχήθη δε εις αυτούς διά την εορτήν του Πάσχα και κατευώδωσεν αυτοίς διά πασχαλινών ωών και Ιεροσολυμιτικών ευλογιών.

 

hl2.jpg
hl3.jpg
hl4.jpg


Ετικέτες