Μουσική σχολή από την Ουκρανία επισκέφτηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Παρασκευή 1ην Μαΐου, προσκυνηματική ομάδα αποτελουμένη από 20 περίπου προσκυνητριών, φοιτητριών από το μουσικό σχολείο της Ουκρανίας, συνοδευομένο υπό της Υπουργού Τουρισμού της Παλαιστινιακής Αυτονομίας κ. Ρούλας Μάγια και του Υπευθύνου των Μ.Μ.Ε. του Πατριαρχείου στην Αραβική γλώσσν π. Ήσσα Μούσλεχ, επεσκέφθη το Πατριαρχείο.

Εκάστη των νεανίδων επαρουσίασεν εις τον Μακαριώτατον παραδοσιακά άσματα εκ Σερβίας και δώρα παραδοσιακής τέχνης ήτοι εργόχειρα αυτών, και βιβλίον με ιδικάς των μουσικάς συνθέσεις.

Τας φοιτητρίας ταύτας εκαλωσώρισεν ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και ηυλόγησε την προσκυνηματικήν αυτών επίσκεψιν εις τα Πανάγια Προσκυνήματα της Αγίας Γης, επήνεσεν αυτάς διά τας καλλιτεχνικάς αυτών επιδόσεις, και κατευώδωσεν αυτάς διά πολλών Ιεροσολυμιτικών ευλογιών.

 

 

 Ετικέτες